Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

Nieuw beleid smart-, head- en growshops Sittard-Geleen

Sittard-Geleen, 12 oktober 2010 - Burgemeester Sjraar Cox heeft nieuw beleid vastgesteld voor smart- , head- en growshops. Vanaf 14 oktober is het nieuwe beleid van kracht en zijn mensen die een smart-, head- en growshop willen exploiteren verplicht een vergunning hiervoor aan te vragen bij de gemeente. Bij de vergunningverlening wordt gekeken naar criteria als het maximum aantal toegestane SHG-shops, de locatie (niet in de directe omgeving van een school of jongerencentrum), de achtergrond van de aanvrager (bijvoorbeeld Wet Bibob) en de potentiële risico's in het kader van de openbare orde en veiligheid. Het beleid is een uitwerking van de kaders die in juni 2010 door de Raad zijn vastgesteld.

Er wordt een vergunningplicht ingesteld voor smart-, head- en growshops.

Het vergunningsstelsel is een vangnetinstrument. Het belangrijkste doel daarvan is het woon- en leefklimaat te beschermen en de openbare orde te handhaven. Daarnaast wordt een Bibob toets uitgevoerd bij de exploitanten en leidinggevenden. Tenslotte wordt een maximumstelsel en sterfhuisconstructie toegepast en worden vergunningvoorschriften nader omschreven.

Een vergunningstelsel is van belang, omdat is gebleken dat de smart-, head- en growshops (SHG-shops) lijken te worden gebruikt om winsten uit de softdrugshandel wit te wassen. Growshops faciliteren het productieproces van hennep en hebben een belangrijk drempelverlagend effect op de wietteelt. In de Veiligheidsregio Limburg-Zuid is naar aanleiding hiervan afgesproken de SHG-shops nader te reguleren door middel van een vergunningenstelsel. Maastricht, Heerlen en Kerkrade hebben dit vergunningstelsel reeds ingevoerd.


---