Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
13 oktober 2010

51ste PROVINCIALE WANDELROUTE
DE VRIJGEWEEDWANDELROUTE IN OOSTKAMP

De provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben een sterke traditie en ervaring in het ontwikkelen van toeristische fiets- en wandelroutes. Zopas is de Vrijgeweedwandelroute in Oostkamp geopend, meteen de 51ste provinciale route. De route is officieel voorgesteld in aanwezigheid van gedeputeerde Patrick Van Gheluwe.

Westtoer heeft een rijk toeristisch-recreatief aanbod voor de wandelaars in West-Vlaanderen. De Vrijgeweedwandelroute is de jongste aanwinst en meteen ook de 51ste provinciale wandelroute.

Op stap door het Vrijgeweed
De Vrijgeweedwandelroute is 12,8 km lang en vertrekt vanuit de dorpskern van Baliebrugge (Oostkamp). De nieuwe wandellus verkent het vrij vlakke Vrijgeweed tussen Zwevezele en Baliebrugge. Via rustige landelijke wegen gaat het naar het historische gebied van zowat 460 ha groot. De ontginning van het Vrijgeweed verliep niet vlekkeloos en duurde tot midden vorige eeuw. Vandaag vind je er weidse open landschappen doorspekt met statige populieren en typische witte hoeves. Een lange onverharde dreef brengt de wandelaar tot aan 'de zingende watermolen' en naar het gehucht de 'Rick'. De terugweg loopt via oude veldwegen terug naar Baliebrugge. Wie de route te lang vindt, kan deze inkorten tot 6 kilometer. Bijkomende troef is dat de route bij iets droger weer ook met een kinderwagen afgelegd kan worden.

Natuur en een vleugje cultuur
De ontginning van het Vrijgeweed startte pas vanaf de 19de eeuw maar kwam pas vanaf 1940 in een stroomversnelling. Herverkavelingen, rechttrekken van wegen en beeknormalisaties gaven het landschap haar huidige vorm. Op diverse plaatsen werden witte hoeves gebouwd volgens een uitgekiend grondplan. Alle functies van die hoeves werden onder één dak opgetrokken. De hoeves zijn nu nog her en der in het landschap terug te vinden. Voorts passeert de route ook langs de restanten van een historische watermolen, die omstreeks 1830 voor het eerst in gebruik werd genomen.

In de routebrochure zijn 3 thema's uitgewerkt die dieper ingaan op de historiek van het Vrijgeweed, de hoeves en de watermolen.

Inpassing in diverse projecten
De wandelroute kadert ondermeer in het inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid van de Vlaamse Landmaatschappij waarbij in de toekomst nog meer aandacht zal worden besteed aan de beleving van de wandelroute. Zo zullen in de toekomst enkele trajecten nog aangenamer worden ingericht. In het strategisch beleidsplan openluchtrecreatie van de Provincie West-Vlaanderen is het eveneens de bedoeling om binnen de driehoek Koekelare - Damme - Oostende een aantal blinde vlekken op wandelgebied weg te werken. Ook de Vrijgeweedwandelroute draagt hiertoe bij.

Partners
De wandelroute is een initiatief van Westtoer apb met steun van de Provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse Landmaatschappij, de gemeenten Oostkamp en Wingene ondersteunden het project.

Praktisch
Van alle wandelroutes wordt een routebeschrijving met kaart uitgegeven. Deze kost ¤ 2,00 en is onder andere beschikbaarr op de volgende plaatsen:
* Westtoer, T 050 30 55 00 - info@westtoer.be - www.fietsen-wandelen.be
* Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, T 0800 20 021 - provincie@west-vlaanderen.be, www.west-vlaanderen.be
* De Vrijgeweedwandelroute is tevens verkrijgbaar bij het vrijetijdsloket De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkampt, T 050 83 31 80, vrijetijd@oostkamp.be, www.oostkamp.be
* Dienst Vrije Tijd Wingene, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene, T 051 65 00 62, cultuur@wingene.be, www.wingene.be