Woensdag 13 oktober: inloopochtend bij basisschool de krullevaar


NIEUWEGEIN, 20100929 -- Woensdagochtend 13 oktober a.s. organiseert basisschool De Krullevaar, Groenling 11-13 te Nieuwegein, een inloopochtend voor ouders/verzorgers met kinderen in de peuterleeftijd. Vanaf 09.00 uur bent u met uw kinderen welkom in de kleuterklas en wordt u op informele wijze geïnformeerd over de school. Ook als uw peuter al is ingeschreven, bent u van harte welkom. Natuurlijk mag u ook uw andere kinderen meenemen. De volgende inloopochtend zal in april 2011 plaatsvinden. Heeft u kinderen die in hogere klassen moeten worden ingeschreven, bel dan voor een individuele afspraak. Meer informatie over De Krullevaar staat op www.krullevaar.nl.

De peuter-inloopochtend van De Krullevaar, die duurt tot ca. 10.30 uur, wordt gevuld met knutselen, (buiten) spelen, voorlezen en, indien gewenst, een individuele rondleiding door de school. Indien u verhinderd bent om woensdag 13 oktober naar de inloopochtend te komen of als u kinderen heeft in een oudere leeftijd, kunt u natuurlijk ook contact met de school opnemen voor een individuele afspraak.

Informatie over De Krullevaar
De Openbare Basisschool De Krullevaar is gevestigd aan de Groenling 11-13 (wijk Doorslag) in Nieuwegein. De school voert een zeer actief ICT-beleid en in dat kader werken de kinderen al van jongs af aan regelmatig met de computer. Daarnaast wordt vanaf groep 1 minstens 2x per week aandacht aan de Engelse taal besteed. OBS De Krullevaar is mede initiatiefnemer van het vvto (vroeg vreemde talen onderwijs) netwerk Buzzy Bee.
De Buzzy Bee brengt scholen voor primair onderwijs in de regio Midden Nederland, die zich actief bezighouden met Vroeg vreemde talenonderwijs (Vvto) en specifiek gericht zijn op Vroeg Engels, samen.
OBS De Krullevaar maakt verder deel uit van de Stichting Robijn, Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein.
Binnen het scholencomplex van De Krullevaar is professionele buitenschoolse (voor-, tussen- en naschoolse) opvang aanwezig, waarmee nauwe contacten worden onderhouden.

Ingezonden persbericht