Senternovem

27-08-2010 |

Internationaal congres over standaarden vaste biomassa

De eerste set Europese standaarden voor vaste biomassa komt binnenkort op de markt. Deze classificeren de biomassa en beschrijven de meetmethodes voor monstername en eigenschappen zoals verbrandingswaarde en chloorgehalte.

Het NEN houdt over deze biomassastandaarden op 13 oktober 2010 een internationaal congres op de RDM Campus Rotterdam. Dit met financiële ondersteuning van Agentschap NL. Belangstellenden kunnen zich voor het congres aanmelden.

Het congres `Biomass & the role of standards: Standardised biomass, a mature market' vindt plaats op de RDM Campus Rotterdam. Dit gebeurt in de `Standards week solid biofuels' van 11 tot en met 15 oktober: een week waarin normontwikkeling en de rol van standaarden voor vaste biobrandstoffen centraal staan.

Kennis delen
Tijdens het congres komen in verschillende presentaties praktijkcases aan bod, evenals de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen en de biomassamarkt. NEN wil tijdens het congres kennis delen met experts, biomassagebruikers als energiebedrijven, beleidmakers en biomassahandelaren. Met als doel: de gebruikersgroep te informeren, vergroten en internationaliseren.

Volwassen markt
De standaarden zijn opgesteld door een Europese normcommissie. Aanleiding was het gebrek aan een methode om de kwaliteit van vaste biomassa te meten en de behoefte aan een uniform systeem binnen Europa. Timo Gerlagh, adviseur bij Agentschap NL en voorzitter van de Nederlandse normcommissie heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van de standaarden. 'Ze zijn essentieel voor het volwassen worden van de vaste biomassamarkt. Iedereen moet het over hetzelfde hebben. Ook kan je in regelgeving naar de standaard verwijzen bij kwaliteitseisen. Dit komt de handel en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen ten goede.'

Contact