Gemeente Achtkarspelen


Rijvaardigheidsdag voor senioren

Bent u al wat ouder en heeft u al jaren uw rijbewijs? In die jaren is het verkeer veranderd, en uzelf ook. U bent als verkeersdeelnemer een paar jaartjes ouder geworden waardoor de kans groot is dat uw waarnemingsvermogen, uw reactiesnelheid en uw concentratievermogen niet meer zijn wat ze vroeger waren. Bovendien is sindsdien het verkeer van alledag er heel anders uit komen te zien. Het is veel drukker geworden en er zijn allerlei nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Verkeersregels zijn daar telkens op aangepast. Er zijn tal van nieuwe belijningen op het wegdek en verkeersborden langs de weg gekomen. Tijd om uw kennis en vaardigheden bij te spijkeren tijdens de rijvaardigheidsdag!

De rijvaardigheidsdag wordt gehouden op woensdag 13 oktober a.s.in De Schakel te Buitenpost. Deze dag wordt georganiseerd door de gemeente Kollumerland c.a. en de gemeente Achtkarspelen in samenwerking met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie en Veilig Verkeer Nederland district Fryslân . De gemeenten nemen een deel van de kosten voor hun rekening.

Nieuwe verkeersregels en verkeerssituaties worden besproken, rijgewoontes worden `doorgelicht' en een ogen- en reactietest wordt afgenomen. Het doel van deze dag is om het aantal ongevallen bij oudere automobilisten te beperken. Voor alle duidelijkheid: u legt geen examen af en niemand kan uw rijbewijs afnemen!

De cursus duurt 3 uren en bestaat uit de volgende onderdelen:

0M een uur verkeerstheorie;

0M verschillende workshops met onder andere een ogen- en reactietest.

0M een rijvaardigheidsrit met uw eigen auto (onder begeleiding van een erkend rij-instructeur en met een nabespreking).

De kosten van deelname bedragen EUR 12,50 per persoon. Plaatsing voor de cursus geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Bij te veel aanmeldingen wordt een reservelijst opgesteld. Voor de cursus is een minimale deelname van 30 personen vereist.

U kunt zich tot vrijdag 24 september a.s. voor deze rijvaardigheidsdag aanmelden door het onderstaande telefoonnummer te bellen. Als u zich aanmeldt, ontvangt u in de eerste week van oktober meer informatie over de rijvaardigheidsdag.