Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Meer perspectief

7 oktober 2010

Film toont ecologisch herstel en economische vooruitgang Afrika

Presentatie film en boek More people, more trees

Boerengemeenschappen in Burkina Faso zijn in staat om met succes hun landbouw te verbeteren en dragen zo bij aan ecologisch herstel van het land. In de nieuwe film More People More Trees, laat wetenschapper William Critchley van de Vrije Universiteit Amsterdam dit overtuigend zien. Ondanks groeiende bevolkingsaantallen zijn zowel het aantal bomen als de voedselproductie toegenomen doordat lokale boeren hun land bewerken met nieuwe simpele technieken. Woensdag 13 oktober vindt de Nederlandse presentatie plaats van de film en het boek.

Regisseur William Critchley ging voor More People, More Trees in 2009 terug naar de gebieden waar hij begin jaren negentig gefilmd had om de toen nieuwe participatory approach vast te leggen. In deze aanpak gingen ontwikkelingsorganisaties samen met lokale boeren verbeterde en simpele technieken gebruiken om water en land te conserveren. Naast het stimuleren van bomen planten, werden lokale gemeenschappen versterkt, vrouwengroepen gesteund en duurzame investeringen gedaan.

In More People, More Trees gaat Critchley samen met bekroond producent Josephine Rodgers van CountryWise Communication terug naar dezelfde gemeenschappen en komen dezelfde ontwikkelingswerkers weer aan het woord. Het toont de vooruitgang die zich in de afgelopen twintig jaar heeft voorgedaan. Het bijgaande boek beschrijft de technologieën die gefilmd zijn, geeft data die de getuigenissen in de film ondersteunen en gaat verder in op de uitdagingen die er nog bestaan binnen duurzaam landgebruik in de context van klimaatverandering.

"Landdegradatie en woestijnvorming zijn geen nieuwe ontwikkelingen in Afrika, maar de geschiedenis laat zien dat de projecten die dit tegen moeten gaan vaak falen," zegt Critchley. "Deze gebieden in Burkina Faso en Kenia laten zien dat de druk van een groeiende bevolking niet noodzakelijk landdegradatie hoeft te betekenen, omdat er op veel plaatsen spectaculaire ontwikkelingen zichtbaar zijn in ecologisch herstel en economische vooruitgang voor lokale boerengemeenschappen."

De film en het boek worden uitgegeven door Practical Action Publishing met investering van CTA, Wageningen; het International Institute for Environment and Development (IIED), Londen; het International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome; het Global Mechanism (GM) van de UN convention to Combat Climate Desertification, Rome en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).Vrije Universiteit Amsterdam