Gemeente Lisse

Informatieavond experiment geluidstelsel Schiphol

Schiphol

Op woensdag 13 oktober is er van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst voor alle raadsleden en bewoners van de regio Holland-Rijnland over een experiment met een nieuw geluidstelsel voor Schiphol. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Na het welkomstwoord door gedeputeerde Veldhuijzen zal de heer Alders een presentatie geven over het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De Alderstafel heeft op 19 augustus het advies uitgebracht. Het volledige advies is te vinden op www.alderstafel.nl/schiphol

Deze avond wordt georganiseerd door de Milieudienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland, op verzoek van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen. Mevrouw De Ridder, wethouder van de gemeente Oegstgeest, is gastvrouw tijdens deze avond.