Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Utrecht, 11 oktober 2010

Experts 'testen' uitkomsten jongerenonderzoek tijdens Later! Conferentie Welke invloed hebben opvoeders, onderwijs en arbeidsmarkt op keuzeproces jongeren?

Op aanstaande woensdag 13 oktober vindt in De Balie, Amsterdam de Later!Conferentie plaats. Naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoek onder 1900 jongeren buigen ruim 100 wetenschappers en professionals zich over de vraag hoe opvoeders, onderwijs en arbeidsmarkt jongeren beïnvloeden en autonome keuzes over hun toekomst in de weg staan. De uitkomsten van deze conferentie worden door NJR als strategie gepresenteerd aan het ministerie van OC&W en dient zo als input voor toekomstig beleid. Experts waaronder Vincent Duindam, Roos Wouters, Louis Tavecchio, Evert de Vos en Eveline Crone gaan o.a. met elkaar de dialoog aan.

Wat:Later! Conferentie
Waar: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam Wanneer: 13 oktober van 9.30 tot 18.30 (voor programma en deelnemerslijst, zie www.njr.nl/later)

Achtergrond
NJR deed onderzoek onder 1941 jongeren (12-25) en ontdekte dat ook zij over het algemeen vinden dat 'mannen beter kunnen werken en vrouwen beter kunnen zorgen.' De verwachtingen van jongeren over de toekomstige verdeling van zorg, huishouden en werk tussen partners zijn dan ook behoorlijk traditioneel. Als we hen echter vroegen naar hun diepere wensen, zagen we een veel progressiever beeld waarin jongens graag tijd aan het gezin besteden en meisjes wel degelijk de carrièreladder willen beklimmen.

Doel conferentie
Kijkend naar de barrières die keuzes van jongeren in de verdeling van zorg en arbeid beïnvloeden zijn er drie pijlers van grote invloed: opvoeders, onderwijs en arbeidsmarkt. De Later! Conferentie beoogt door het samenbrengen van wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen met ieder hun eigen invalshoek, tot nieuwe inzichten te komen. Door de combinatie van kennis en ervaring ontstaan vernieuwende oplossingen voor het informeren en toerusten van jongeren in het maken van autonome en minder sekseafhankelijke keuzes. De uitkomsten van de conferentie krijgen een prominente plek in de strategie die NJR eind 2010 aan het ministerie van OC&W presenteert. Zij zullen de lijn voor een vernieuwende jongerenaanpak rond dit thema uitzetten.

Later! het project
De Later! conferentie wordt georganiseerd door NJR, in samenwerking met APS. Later! is mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van directie emancipatie van het ministerie van OC&W. Op www.njr.nl/later vindt u een lijst met deelnemers en meer informatie over het project, waaronder het onderzoeksverslag: 'Later! Verkent keuzes voor de toekomst'.

Volg ons ook op:
www.twitter.com/NJRchat
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3315749

Noot voor redactie,