Gemeente Culemborg

Vergadering Gehandicapten- en Seniorenraad

Op 13 oktober 2010...

De Gehandicapten- en Seniorenraad vergadert op 13 oktober a.s. van 9.00-12.00 uur in het Stadskantoor.

Van 9.30 uur tot uiterlijk 10.30 uur zal de directeur van Elk Welzijnswerk, mevrouw Wil van Grieken, een (nadere) uiteenzetting geven over de relatie van ELK met de gemeente Culemborg. De informatienotitie aan de raadsleden d.d. 1 september j.l. vormt hiervoor de basis.

Verder komt de op 4 oktober j.l. gehouden informatieavond over de nota's 'Structuurvisie Culemborg 2030' en(ter afronding) de nota 'Lokale Sportagenda 2008-2014' aan de orde.
Voorts worden de laatste ontwikkelingen m.b.t. de harmonisatie van de beide raden besproken.

Belangstellenden zijn van harte welkom.