Vereniging Milieudefensie

Meer wegverkeer en meer files door hogere maximumsnelheid

Het verkeer op de snelwegen groeit met 1,2 procent als de maximumsnelheid wordt verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. Dat blijkt uit berekeningen die onderzoeksbureau CE Delft op verzoek van Milieudefensie heeft gemaakt. Volgens verkeersdeskundigen leidt een toename van het verkeer met een tiende procent al tot meer files op de snelwegen.

Volgens CE Delft ervaren mensen de auto als aantrekkelijker naarmate zij harder mogen rijden. Hierdoor zijn zij op de langere termijn bereid om verder van hun werk te gaan wonen. Binnen een termijn van 10 jaar is dat effect volledig, aldus de onderzoekers.

Het onderzoeksbureau wijst er verder op dat een hogere snelheid voor meer uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 zal zorgen. Bij 130 kilometer per uur stoten auto's per afgelegde kilometer 10 procent meer CO2 uit dan bij een snelheid van 120, stelt CE Delft.

Volgens CE Delft zal ongeveer 20 procent van de auto's op snelwegen daadwerkelijk 130 gaan rijden als de maximumsnelheid wordt verhoogd. Inclusief de toename van het wegverkeer leidt dit tot een extra uitstoot van 300.000 ton CO2. Ook de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden (NOx) nemen bij de hogere maximumsnelheid toe.

Naast een toename van de files en uitlaatgassen leidt een hogere maximumsnelheid ook tot meer verkeersdoden, meer geluidsoverlast en een hogere slijtage van de wegen.