Gemeente AlkmaarAlkmaar, 13 oktober 2010

Ondernemersfonds incasseert opbrengst reclamebelasting

Het geld van de reclamebelasting - die in Alkmaar in 2009 is ingevoerd - wordt voor de eerste keer uitgekeerd in de vorm van een subsidie. Er is in totaal voor ¤ 475.000 aanslagen opgelegd. Stichting Ondernemersfonds Alkmaar (SOFA) ontvangt op korte termijn het eerste deel, een bedrag van ¤ 341.000. Het restantbedrag wordt in een later stadium overgemaakt. De ondernemers investeren het geld in de verbetering van het ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen en in de binnenstad. In het centrum is één van de eerste activiteiten het verbeteren van de feestverlichting.

Het Ondernemersfonds is begin 2010 opgericht voor en door ondernemers. Betrokken ondernemers zijn gevestigd in het kernwinkelgebied, de aanloopstraten van het centrum en bij bedrijventerreinen Beverkoog en Overdie/Laanenderweg. De geldbedragen die door middel van reclamebelasting worden geheven worden besteed in het gebied waar de belasting is geheven. Voor de besteding van de beschikbare financiële middelen hebben de bedrijvenverenigingen een activiteitenprogramma opgesteld. Zo besteden de bedrijventerreinen de eerste subsidie aan beveiliging en parkmanagement.

Het ondernemersfonds is een vooruitstrevend project waarbij ondernemers zelf bijdragen aan het ondernemersklimaat door middel van activiteiten en projecten die gefinancierd worden vanuit het fonds.
Gemeente Alkmaar