Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amsterdam, 13 oktober 2010

Een derde mkb werkgevers ontevreden over pensioenregeling Mkb werkgever heeft behoefte aan betaalbare pensioenoplossingen met zekerheid

Een aanzienlijk deel van de werkgevers (33%) is niet of helemaal niet tevreden over hun pensioenregeling, blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd Verzekeringen*. Redenen hiervoor zijn de lastige inschatting van toekomstige premielasten (57%), hoge kosten (51%) en weinig zekerheid voor werknemers (30%). Werkgevers bieden hun werknemers graag een betaalbaar pensioen aan met zekerheid over de hoogte van de uitkering, maar ze betwijfelen bijna allemaal of een dergelijk ideaal pensioen bestaat. Delta Lloyd speelt in op deze behoefte en introduceert voor het mkb het Garant Pensioen Plan met Marktrentekorting, een betaalbaar pensioen met zekerheid.

Betaalbaarheid en zekerheid wegen zwaarst bij keuze pensioenregeling Ondanks het feit dat de helft van de Nederlandse mkb werkgevers denkt dat het dieptepunt van de crisis achter de rug is, blijven zorgen over onverwachte kosten en betaalbaarheid van de pensioenregeling bestaan. Een ruime meerderheid van de werkgevers geeft aan dat betaalbaarheid van de premielasten het zwaarst heeft gewogen bij hun keuze voor de huidige pensioenregeling. Daarnaast heeft bijna de helft (44%) rekening gehouden met de zekerheid over de hoogte van opbouw en uitkering. Gemak speelde voor een derde van de werkgevers een belangrijke rol en 30% vond zekerheid over de hoogte van het kapitaal op de pensioendatum essentieel.

Pensioenrisico's
Veel werkgevers zijn zich niet bewust van pensioenrisico's die ze lopen bij het aannemen van nieuw personeel. Zo laat 75% van de werkgevers het pensioenverleden van een nieuwe medewerker niet meewegen in het selectieproces. En dat terwijl de waardeoverdracht van een nieuwe medewerker grote financiële consequenties kan hebben voor de werkgever. Harry van der Zwan, directeur Marketing & Verkoop Delta Lloyd Verzekeringen NV: "Wanneer een werknemer van werkgever wisselt, kan het pensioenverleden financiële risico's voor de werkgever met zich meebrengen. Deze draait namelijk op voor de kosten van de waardeoverdracht. Uit dit onderzoek blijkt dat werkgevers zich hier onvoldoende van bewust zijn. Met het Garant Pensioen Plan met Marktrentekorting vermijden de werkgevers dit risico. Bovendien bouwen werknemers een gegarandeerde pensioenuitkering op. Juist in deze onzekere tijden is die zekerheid van belang."

Ideale pensioen voor werkgever en werknemer
Delta Lloyd zoekt naar pensioenoplossingen die voor zowel werkgevers als werknemers relevant zijn. Het Garant Pensioen Plan met Marktrentekorting speelt in op de toenemende vraag van werkgevers naar een betaalbaar pensioen met zekerheid. De toekomstig te verwachten rentewinst wordt direct verrekend. De werkgever kan de korting gebruiken om zijn pensioenlasten te verlagen of de pensioenuitkeringen van zijn werknemers te verhogen. Bovendien bouwen werknemers met Het Garant Pensioen Plan met Marktrentekorting een gegarandeerde pensioenuitkering op. Daarnaast biedt de pensioenregeling een oplossing voor de risico's van waardeoverdracht als de werkgever nieuw personeel aanneemt.


* Marktonderzoeksbureau Kien heeft in augustus 2010 in opdracht van Delta Lloyd een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 298 werkgevers met 1-250 werknemers; werkgevers die hun werknemers een pensioenregeling aanbieden via een pensioenfonds zijn niet meegenomen in het onderzoek.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht