Ingezonden persbericht


Winkeliers in Europa slecht op de hoogte van informatieplicht schadelijke chemicalien

Het 'REACH recht om te weten' onderzoek dat deze zomer plaatsvond in Duitsland, Nederland, Hongarije en Zweden toont aan dat, hoewel Nederlandse retailers er als beste uiktwman, toch nog 1 op de 5 Nederlandse winkeliers uit het onderzoek zich onvoldoende bewust is van de plicht om consumenten voor te lichten over de aanwezigheid van schadelijke stoffen in zijn of haar aankoop

Utrecht, 13 oktober 2010 - Milieu- en vrouwennetwerk WECF (Women in Europe for a Common Future) nam de afgelopen maanden in samenwerking met drie andere Europese milieu- en consumentenorganisaties onder leiding van de European Environmental Board (EEB) deel aan een grootschalige consumententest naar schadelijke stoffen in consumentenproducten in vier Europese landen.

Iedere winkelier is namelijk verplicht om desgevraagd informatie te geven of bepaalde schadelijke stoffen aanwezig zijn in het product dat hij verkoopt. Deze stoffen staan op een kandidatenlijst van de zogenaamde REACH richtlijn; ze zijn kandidaat om alleen met een strenge vergunning nog toegepast te mogen worden. Een aantal ftalaten uit deze lijst is al verboden in producten voor kinderen onder de 3 jaar oud. Consumenten hebben het recht om te weten of een of meer schadelijke stoffen uit die lijst in hun aankoop zit(ten). Hij/zij kan in een brief aan de verkopende winkelier om deze informatie vragen. De winkelier moet vervolgens binnen 45 dagen aan de klant melden of een van deze gevaarlijke stoffen in het gekochte product zit, en zo ja, een gebruiksaanwijzing voor veilig gebruik ervan verstrekken. Dit geldt voor elke winkelier, hoe klein of hoe groot ook. De European Environmental Board onderzocht hoeveel van deze verzoeken beantwoord werden en testte vervolgens de producten op ftalaten.

Waarom zijn deze stoffen schadelijk?
De stoffen die op de zogeheten kandidatenlijst van REACH voorkomen (een klein deel van de totale hoeveelheid schadelijke stoffen) kunnen allerlei gevolgen hebben voor degene die eraan wordt blootgesteld: ze kunnen bijvoorbeeld een allergie veroorzaken, de hormoonhuishouding verstoren en/of kanker verwekken. De stoffen waarop de producten getest werden, ftalaten, zijn weekmakers die gebruikt worden in zacht plastic (zoals speelgoed), opblaasbaar plastic (zoals luchtbedden), in PVC vloeren, behang, nepleer maar ook in cosmetica, isolatiemateriaal van snoeren en electronische apparaten. Hoe meer van dit soort spullen in huis, hoe groter het risico op gezondheidsschade.

De resultaten
De vier milieu- en consumentenorganisaties hebben in totaal 158 van dit soort verzoeken om informatie naar 60 (groot)winkelbedrijven gestuurd. De helft van deze verzoeken bleef onbeantwoord, en slechts 22% van de wel gegeven antwoorden voldeed aan de wettelijke eisen. Ook werd getest of de gegeven informatie klopte: de vier organisaties hebben 158 artikelen aangekocht en vervolgens laten testen op de meest schadelijke stoffen: ftalaten (weekmakers).
In een aantal producten dat volgens de winkelier geen van de stoffen van de lijst bevatte, werden toch ftalaten aangetroffen. Drie winkelbedrijven (alle uit Nederland) geven aan dat ze een pro-actief beleid voeren ten aanzien van schadelijke stoffen: C&A, de HEMA en Prenatal en zich al houden aan de SIN lijst (Substitute it Now lijst). De straffen die retailers kunnen krijgen verschillen per land. In sommige landen kan de winkelier in theorie vervolgd worden en in de gevangenis terechtkomen. In Nederland kan de Voedsel en Warenautoriteit na het indienen van een klacht een boete opleggen.

Wat gaat WECF doen met deze resultaten?
Ten eerste: het aan zoveel mogelijk mensen vertellen, zodat dit recht meer aandacht krijgt, en iedereen zijn gezondheid beter kan bewaken. Daarnaast zal WECF een voorbeeldbrief met een stappenplan op de website www.eenveilignest.nl zetten, zodat meer mensen van dit recht gebruik kunnen maken. Ook zal WECF een database bijhouden van de vragen en de antwoorden die al bekend zijn, en deze op de website publiceren. Dat voorkomt dubbel werk voor de consument en de winkelier. Ook gaan we winkeliers informeren en ondersteunen bij het voldoen aan deze plicht.

WECF roept eenieder op gebruik te maken van dit recht op informatie!

WECF
WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau.

Een Veilig Nest
Een Veilig Nest is een internetplatform in waarop nieuwe ouders voorgelicht worden over het kiezen van gezonde alternatieven voor producten die gemaakt zijn van gevaarlijke chemicaliën: van babyverzorgingsproducten tot verf, bedmeubilair, speelgoed etc. Een Veilig Nest vertaalt nieuwe wetenschappelijke inzichten over de consequenties van chemicaliën op de gezondheid van kinderen voor jonge ouders en legt tevens uit schadelijkee stoffen in consumentenproducten te vermijden.Ongeboren baby's en kinderen vormen een kwetsbare groep. Vanwege hun lage lichaamsgewicht en snelle stofwisseling zijn jonge kinderen veel kwetsbaarder voor schadelijke chemische stoffen dan volwassenen. Daarnaast zijn al hun organen nog volop in ontwikkeling en hebben ze smallere luchtwegen en een kleiner longcapaciteit, wat ervoor zorgt dat zij relatief gezien een veel grotere dosis vervuilers inademen dan volwassenen. Hun huid is vijf keer zo dun als die van volwassenen, waardoor ingrediënten van schadelijke stoffen veel sneller in hun lichaam doordringen.

Meer weten? Bezoek onze virtuele babykamer op: www.eenveilignest.nl of onze website www.wecf.eu

------