Socialistische Partij

'Bindend mensenrechtenverdrag voor bedrijven'08-10-2010 * De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa roept het Comité van Ministers op te onderzoeken hoe Europese bedrijven -ook buiten Europa- aan het EVRM (het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) gehouden kunnen worden. Dat is het resultaat van een voorstel van SP-senator Tuur Elzinga.

In de week dat in de Assemblee het 60-jarig bestaan van het EVRM werd gevierd, werd tevens een debat gevoerd over 'mensenrechten en bedrijfsleven' aan de hand van een gedegen rapport van de Duitse parlementariër Holger Haibach (CDU). Haibach gaf in zijn rapport, namens de Mensenrechtencommissie van de Assemblee, een uitgebreid overzicht van verschillende initiatieven en instrumenten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

In diverse MVO-codes voor (internationaal) bedrijfsleven staan afspraken over mensenrechten, waaronder ook sociale rechten en vakbondsrechten, maar bindend zijn deze afspraken niet. Elzinga: 'Haibach rapporteerde haarscherp over het juridische vacuüm op dit terrein en over het gebrek aan balans: een Europees bedrijf kan via het EVRM wel een Europese staat aanklagen als de 'mensenrechten' van het bedrijf worden geschonden, maar een individu, een mens, uit bijvoorbeeld een Afrikaans land, waarvan de mensenrechten door een Europees bedrijf worden geschonden, hoeft bij het Hof in Straatsburg niet aan te kloppen.'

Elzinga constateerde dat ondanks de goede analyse van de rapporteur, de aanbevelingen van de Mensenrechtencommissie weer in de sfeer van de goede bedoelingen bleven hangen. Daarom stelde hij namens de Economische Commissie enige aanpassingen voor, waaronder het verzoek om een internationaalrechtelijk bindend verdrag voor Europese bedrijven te onderzoeken. Dat verzoek aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa werd eerst door zijn Economische Commissie en vervolgens door de Mensenrechtencommissie unaniem overgenomen en aangenomen door de Assemblee.