Liever werk dan koopkracht

Amsterdam, 13 oktober 2010

Consumenten zien massaal hun koopkracht dalen volgend jaar. Maar belangrijker dan een hogere koopkracht vinden zij een lagere werkloosheid. De laatste maanden is de stemming over de arbeidsmarkt verbeterd. Dat blijkt de afgelopen week uit de ING Vraag van Vandaag onder gemiddeld 55.000 respondenten per dag. De dalende koopkracht betekent volgens ING niet dat de consumentenuitgaven zullen dalen.

Dalende koopkracht verwacht

Vier op de vijf (78%) ondervraagden denkt dat de inkomensstijging volgend jaar zal achterblijven bij de ontwikkeling van de prijzen. Ook het ING Economisch Bureau gaat daar vanuit: de prijsstijging (1,6%) zal de loonstijging (1,3%) overtreffen. Dit verschijnsel - dalende koopkracht - is na een recessie niet ongebruikelijk.

Liever werk dan koopkracht

Belangrijker dan hogere koopkracht is lagere werkloosheid, aldus 60% van de ondervraagden. In de praktijk is er inderdaad spanning tussen koopkracht en werk. Hogere lonen maken arbeid duurder en dat kan uiteindelijk banen kosten. Voor hun eigen situatie kiezen respondenten even vaak voor een grotere loonstijging als voor meer baanzekerheid.

Betere arbeidsmarkt

De ondervraagden zien de arbeidsmarkt niet langer verslechteren. Het aantal optimisten (27%) overtreft het aantal pessimisten (26%) en dat is de afgelopen twee jaar weleens anders geweest. Bemoedigend is dat ondervraagden voor het eerst sinds begin 2009 niet langer werkloosheid als het grootste economische probleem zien (44%). Consumenten maken zich nu meer zorgen over stijgende prijzen (46%). Personeelstekorten worden door een op de twaalf (8%) als het grootste probleem gezien - het hoogste percentage sinds eind 2008.

Koopkracht en consumptie

Loonmatiging pakt gunstig uit voor de werkgelegenheid, maar negatief voor de koopkracht. Consumenten kunnen bij een koopkrachtdaling op zich minder geld uitgeven, maar zij hebben de laatste tijd wel flink gespaard. Grotere baanzekerheid vermindert de terughoudendheid van consumenten om geld uit te geven. Het ING Economisch Bureau gaat er vanuit dat verbetering van de arbeidsmarkt een groter effect heeft op de consumptie dan de dalende koopkracht.

© 2010 ING Economisch Bureau