Ingezonden persbericht


Den Haag, 13 oktober 2010

PvdA: Alles uit de kast voor de HTM

Tijdens een drukbezochte en emotionele commissievergadering heeft PvdA-raadslid Abderrahim Kajouane zijn verbazing uitgesproken over de voorbarigheid van de wethouder en de draai van de PVV. De PvdA-er wil alles uit de kast trekken om de HTM voor Den Haag te behouden.

Kajouane pleitte voor uitstel en een, op zijn minst tijdelijke, onderhandse gunning voor de HTM. Het lijkt hem daarbij goed om gezamenlijk op te trekken met Amsterdam en Rotterdam, die voor dezelfde opgave staan.

In de brief van de wethouder aan de Haagse gemeenteraad wordt vooral ingegaan op de juridische argumenten. Kajouane stelt dat het Haagse openbaar vervoer volgens de Europese richtlijn, net als in Duitsland, gewoon mag worden inbesteed. Een wijziging op de nationale wetgeving ligt nog steeds voor in de Tweede Kamer. Kajouane: 'Kortom, de wethouder loopt op de zaken vooruit.'

Marktwerking en de PVV

Richting de PVV merkte Kajouane op dat de achterban van deze fractie vooral op hen heeft gestemd vanwege hun oorspronkelijke stellingname tégen privatisering van publieke voorzieningen. Kajouane: 'Deze mensen laat de PVV in de kou staan door de HTM in de uitverkoop te doen.'

Motie

De PvdA heeft een tweeminutendebat aangevraagd voor de raadsvergadering van donderdag 14 oktober. De partij zal dan via een motie het college oproepen zich maximaal in te zetten om bij het nieuwe kabinet voor uitstel te pleiten.