Ingezonden persbericht


Het Betere Werken expert in Het Nieuwe Werken

Maarn, 13 oktober 2010 - Met 26 trainers gaat Het Betere Werken van start als een landelijk bureau voor trainingen die bijdragen aan het verbeteren van werkplezier en effectiviteit van medewerkers. Denise Hulst, trainer en auteur van verschillende boeken op het gebied van werkplekorganisatie, werkdruk, stress en time management, nam het initiatief om Het Betere Werken als organisatie te lanceren.

Hulst geeft al meer dan vijftien jaar trainingen in dit vakgebied. De laatste tijd gebeurt dat meer en meer in het kader van Het Nieuwe Werken, omdat juist dan blijkt dat medewerkers niet of onvoldoende zijn toegerust met planningsvaardigheden of met het vermogen tot zelfsturend werken. "Zowel bij het bedrijfsleven als de overheid is er veel behoefte aan ondersteuning bij de overgang naar Het Nieuwe Werken", stelt Hulst. "Deze veranderende opzet vraagt veel van medewerkers en hun managers. De vaardigheid tot zelfsturing, overzicht houden over de eigen taken en goed plannen zijn daarin drie belangrijke voorwaarden." Het Betere Werken signaleert dan ook een structurele vraag naar maatwerktrajecten voor managers en medewerkers van organisaties die de overstap (moeten) gaan maken naar Het Nieuwe Werken.

Besef
Het Betere Werken omvat professionals met complementaire kennis op allerlei aspecten van Het Nieuwe Werken: procesmanagers, roosteraars en specialisten in clean desk, digitalisering en interne communicatie. Het Betere Werken wijt de grote belangstelling voor haar maatwerktrajecten aan het feit dat binnen HRM- land het besef doordringt dat, wil men Het Nieuwe Werken succesvol implementeren, dit voor 70% afhangt van de wijze waarop de medewerker wordt toegerust voor het maken van de omslag naar Het Nieuwe Werken. Niet tijdig of voldoende investeren in de medewerkers brengt een groot risico op mislukken met zich mee.

Daarnaast biedt Het Betere Werken trainingen om slimmer om te leren gaan met tijd, prioriteiten en planning. Vanzelfsprekend maakt e-mail hier een belangrijk deel van uit en is er een training specifiek voor dit onderwerp ontwikkeld.

Het samenwerkingsverband Het Betere Werken is tegelijk zelf ook een voorbeeld van Het Nieuwe Werken. De trainers werken samen in acquisitie, marketing, professionalisering en uitvoering. De meerderheid van de contacten vind tijd- en plaatsonafhankelijk plaats. Het delen van bestanden en uitwisselen van kennis gebeurt eveneens via internet.

Het Betere Werken is met vijf stands vertegenwoordigd op de HR-beurs Performa 2010. Vooral de Quickscan, die meet of organisaties op de goede weg zitten bij de implementatie van het Nieuwe Werken, vindt gretig aftrek.

Over Het Betere Werken (www.hetbeterewerken.nl)
Het Betere Werken biedt medewerkers betere werkmethodieken om overzicht te krijgen en te houden op hun werkplanning, tijd, e-mail- en informatiestromen en archivering. De combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele coaching verspreid over een langere periode zorgt ervoor dat de nieuwe manier van werken beklijft, zodat de medewerker blijvend prettiger, makkelijker en effectiever kan functioneren. Het Betere Werken wordt in heel Nederland gegeven door een landelijk dekkend netwerk van trainers, aan bedrijfsleven, overheid en non-profit instellingen.

Over Denise Hulst (www.denisehulst.nl)
Het Betere Werken is een initiatief van Denise Hulst, ervaren trainer en auteur van verschillende boeken op het gebied van werkplekorganisatie, werkdruk, stress en time management. Haar boeken Tijdig van Kantoor en Efficiënt E-mailen vormen de basis van de trainingen van Het Betere Werken.

Noot voor Redactie,