Stadsdeel Amsterdam-Noord

Feestelijke opening wijkservicepunt Huis van de Buurt

27 september 2010

Op donderdag 14 oktober om 12.00 uur verricht Coby van Berkum, portefeuillehouder Zorg van Stadsdeel Amsterdam-Noord, samen met een buurtbewoner de officiële opening van wijkservicepunt Huis van de Buurt in Het Schouw. Op dezelfde dag houden ook de andere wijkserivcepunten in de woonservicewijk Buikslotermeer tussen 13.00 en 15.00 uur open huis.

Programma

11.00 tot 15.00 uur: open inloop en informeel programma, met gelegenheid voor een rondleiding.
12.00 uur: officiële opening door Coby van Berkum en een buurtbewoner. 13.00 tot 15.00 uur: feestelijke activiteiten in alle wijkservicepunten.

Adres

Huis van de Buurt
Woon- en zorgcentrum Het Schouw (begane grond)
Dollardplein 2
1025 XJ Amsterdam.

Er is gratis vervoer tussen de verschillende wijkservicepunten (Woonzorgcentrum Evean Korthagenhuis, Centrum voor verpleegzorg Cordaan De Die, Buurtcentrum De Driehoek, Buurtsteunpunt Bij Bosshardt).

Wijkservicepunt

Bij een wijkservicepunt kunnen bewoners dagelijks terecht voor ontmoeting, activiteiten, een maaltijd, informatie en advies. Zij kunnen er ook zelfstandig activiteiten organiseren. Een wijkservicepunt is onderdeel van een woonservicewijk; een wijk met een hoog zorg- en welzijnsniveau dat buurtbewoners op leeftijd of met een beperking in staat stelt, zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde buurt te blijven wonen en aan het buurtleven mee te doen.

De wijkservicepunten zijn een samenwerkingsverband van Stadsdeel Amsterdam-Noord, welzijnsorganisaties Doras en Combiwel en zorgorganisaties OsiraGroep, Cordaan en Evean. Met de opening van het Huis van de Buurt wordt deze samenwerking bekrachtigd.

Meer informatie

Hennie den Hartog, kwartiermaker woonservicewijken, telefoon 06 274 30 903