Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties


VTW zoekt stageplaatsen voor aankomend commissarissen 14 oktober 2010 09:29

In januari 2011 gaat de tweede Leergang Aankomend Commissarissen Woningcorporaties van start. De leergang, georganiseerd door de VTW in samenwerking met zes werving- en selectiebureaus, duurt een jaar en bestaat uit zes workshops en een stage bij de RvC van een woningcorporatie. Inmiddels hebben zich al volop kandidaten gemeld en is de VTW op zoek naar stageplaatsen.

De minimumeisen die aan de stage en de stageplaats gesteld worden, zijn de volgende.

* De deelnemer aan de leergang woont gedurende het stagejaar in principe alle vergaderingen van de RvC en zijn commissies bij, eventueel uitgezonderd besprekingen over de beoordeling en beloning van de bestuurder(s). De stagiaire ontvangt de vergaderstukken.
* De deelnemer participeert in de vergaderingen, maar heeft geen stem.

* Een lid van de RvC is contactpersoon voor de deelnemer. Hier kan hij/zij terecht met vragen.

* Er worden afspraken over de geheimhouding vastgelegd.

Het is uiteraard mogelijk dat de stageverlenende RvC en de deelnemer aanvullende afspraken maken, zoals een `rondleiding' door de corporatie voor de deelnemer of een discussienotitie van de deelnemer over een voor de RvC relevant onderwerp. Er is een modelovereenkomst voor de stage beschikbaar.
Voorafgaand aan de stage voorziet de stageplaats de deelnemer van een informatiepakket om zich in te kunnen werken in de betreffende corporatie en de inrichting van het intern toezicht.

GeĂŻnteresseerde corporaties kunnen hun belangstelling voor de Leergang Aankomend Commissarissen Woningcorporaties 2011 kenbaar maken door te mailen naar het VTW-bureau of te bellen met 030 - 25 25 785.