Algemene Onderwijsbond

14-10-2010

De Onderwijsraad wil normering voor diploma's beroepsonderwijs

De Onderwijsraad wil normering voor het mbo en delen van het hbo, zoals dat ook voor het voortgezet onderwijs geregeld is. Dat moet het gemakkelijker maken om diploma's in het beroepsonderwijs te vergelijken en het niveau te bewaken.

Nu heeft elke individuele mbo- en hbo-opleiding een eigen normstelling. Daardoor kunnen er grote verschillen zijn in het niveau van de afgestudeerden van verschillende opleidingen.

Dit staat in het advies "Een diploma van waarde" dat de Onderwijsraad woensdag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het vertrouwen dat werkgevers en vervolgopleidingen hebben in de waarde van het diploma is relatief laag, zo blijkt uit onderzoek. Het vertrouwen moet worden hersteld, vindt de raad.

Eén van de voorstellen van de raad is om het toezicht op het niveau van het mbo onder te brengen bij het College voor Examens. Dat ziet nu al toe op het voortgezet onderwijs.

Lees hier het advies op basis van het onderzoek dat de Onderwijsraad deed in opdracht van de Tweede Kamer.