Gemeente Hoorn

Gemeente plant nieuwe boom bij schouwburg

De gemeente Hoorn heeft op woensdag 13 oktober een nieuwe boom geplant op het plein voor Schouwburg het Park aan de Westerdijk. In het voorjaar van 2009 waaide de grote monumentale iep om, die hier in een verhoogde plantenbak stond.

Aangezien de Westerdijk een primaire waterkering is, moest het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toestemming voor herplant verlenen. Deze ontheffing verleende het HHNK in mei van dit jaar. Nieuwe iep bij schouwburg

De verdwenen boom vormde een karakteristiek punt aan het eind van de Hoge Vest. Bij de aanleg van het voorplein van de schouwburg in 2004 is de boom bewust gespaard. Het college van burgemeester en wethouders wilde daarom graag herplant op diezelfde plek. HHNK verleende de benodigde ontheffing, omdat er geen gevaarlijke schade aan de dijk ontstaat, als de boom wordt ontworteld bij storm.

De nieuwe boom is een tegen iepziekte resistente iep Ulmus New Horizon. De boom is ruim zes meter hoog en weegt inclusief kluit 300 kilogram. De omvang van de stam is 30 centimeter.