Ingezonden persbericht

Congres COPD Ketenzorg4e nationale congres: Recente ontwikkelingen in beleid, veld en onderzoek van de geïntegreerde zorg bij COPD patiënten

14 oktober 2010, 9.00-17.00 uur, Educatorium Universiteit Utrecht

Georganiseerd door het Julius Centrum van het UMC Utrecht, in samenwerking met het Astma Fonds, Long Alliantie Nederland en PICASSO voor COPD

COPD is in beweging
Op verschillende manieren trachten professionals, managers, projectleiders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars de zorg voor COPD patiënten te optimaliseren. Op 14 oktober 2010 vindt uitwisseling plaats over onderzoeksresultaten, innovatieve projecten en ervaringen met bestaande en voorgenomen beleidsmaatregelen. We brengen u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in COPD ketenzorg van de laatste twaalf maanden.

Ook dit jaar vertrouwen wij erop u een mooi programma aan te kunnen bieden met lezingen van gewaardeerde nationale en internationale sprekers. Bent u geïnteresseerd in wat er speelt op het terrein van de ketenzorg voor COPD patiënten? Schrijf u in en neem kennis van de ontwikkelingen en goede voorbeelden.

Geïntereseerd?
Kijk op onze website www.integratedcare.nl > nascholingsagenda > COPD ketenzorg en schrijf in voor het congres.