Gemeente Den Haag
---


Persbericht
Den Haag, 14 oktober 2010

Herontwikkeling pand dankzij subsidie "Kansen voor West'

Den Haag krijgt International Experience Center
De Wijk Ontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt-Oude Centrum (WOM) krijgt een Europese subsidie van ruim een half miljoen Euro voor de ontwikkeling van een Internationaal Experience Center. Dit centrum wordt gevestigd aan de aan Paviljoensgracht 18. Delen van kennis en informatie Bij het Internationaal Experience Center kunnen (jonge) mensen terecht voor informatie en producten over onder andere werken en reizen in het buitenland. Je "beleeft" en "ervaart" ter plekke andere culturen en internationale samenwerking. Het project International Experience Center krijgt de subsidie Kansen voor West, omdat het de kenniseconomie bevordert, de economische kracht van de stad groter maakt én de attractiviteit van de regio versterkt. Cofinanciering De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. Europa draagt maximaal veertig procent bij aan de investering. De rest komt van andere overheden en/of de markt. De subsidie voor het Experience Center is als volgt geregeld: Eigen bijdrage WOM Stationsbuurt-Oude Centrum Den Haag - 1.361.500,00; EFRO-bijdrage - 535.354,00; totale projectkosten - 1.896.854,00. Kansen voor West sinds 2009 Het subsidieprogramma Kansen voor West ging in april 2009 van start. In het programma hebben de vier grote steden en de randstadprovincies hun krachten gebundeld. De Randstad moet uitgroeien tot één van de economisch sterkste grootstedelijke regio's in Europa. De subsidie van Kansen voor West komt uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het is een vertaling van de zogeheten Lissabondoelstelling, om Europa de meest innovatieve economie ter wereld te laten worden.