VNSG presenteert resultaten enquête SAP BusinessObjects gebruikers


Wereldwijde gebruikersverenigingen werken samen voor verbeteren klantervaring

'S-HERTOGENBOSCH, 20101014 -- De VNSG (Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers), onderdeel van het wereldwijde netwerk van 13 SAP gebruikersverenigingen SUGEN (SAP User Group Executive Network), maakt de resultaten bekend van de internationale enquête onder SAP BusinessObjects gebruikers, het eerste initiatief van het SUGEN SAP BusinessObjects charter.

Het SUGEN SAP BusinessObjects charter is een programma dat is opgestart om de algehele tevredenheid en servicebeleving van SAP BusinessObjects gebruikers te verbeteren. Eén van de doelstellingen van het charter is zorgen voor een aanbod van gebruikersverenigingen en SAP dat tegemoet komt aan de behoeften van SAP BusinessObjects gebruikers.

"De enquêteresultaten laten zien dat SAP BusinessObjects gebruikers wereldwijd interesse hebben in het aanbod van gebruikersverenigingen en behoefte hebben aan meer aandacht vanuit SAP," aldus Tonnie van der Horst, voorzitter van de VNSG en SUGEN. "Door de duidelijke feedback van gebruikers met SAP te bespreken, kunnen gebruikersverenigingen tevens hun toegevoegde waarde tonen." De VNSG zal de reacties uit de enquête gebruiken om het reeds bestaande aanbod op het gebied van kennisdeling, belangenbehartiging en netwerken voor SAP BusinessObjects gebruikers uit te breiden.

De feedback zal voor SAP een leidraad zijn bij verbeteringen op het gebied van hun oplossingen en diensten. Daarnaast zal het ook van invloed zijn op de huidige en toekomstige ontwikkeling van de SAP BusinessObjects roadmap. SAP is positief verrast door de respons op de enquête en de mogelijkheden die het biedt voor samenwerking met gebruikers om hun ervaring met SAP te verbeteren.

Als gevolg van de enquête en op verzoek van SUGEN zal SAP binnenkort een speciale website lanceren met concrete informatie en acties rondom onderwerpen die zijn genoemd in de enquête, zoals productkwaliteit, support, productstategie en klantrelaties. Later dit jaar zal meer informatie volgen.

Een rapport met de enquêteresultaten op hoofdlijnen kan worden opgevraagd bij de VNSG.

Over SUGEN
SUGEN, opgericht in 2007, is een wereldwijd netwerk van dertien gebruikersverenigingen gericht op het faciliteren van een open, eerlijke dialoog tussen de leden en SAP. De SUGEN leden stellen een gezamenlijke agenda op met strategische onderwerpen. SUGEN beïnvloedt en werkt samen met SAP om knelpunten op te lossen, effectief en efficiënt te communiceren en best practices te delen tussen gebruikersverenigingen en SAP om de meerwaarde voor allen te vergroten. De huidige leden zijn ASUG (Noord-Amerika), ASUG Brazilië, ASUG Mexico, AUSAPE (Spanje), DSAG (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), JSUG (Japan), SAPSA (Zweden), SAUG (Australië), SAP UK & Ireland User Group, SBN (Noorwegen), SUG-MENA (Midden-Oosten en Noord-Afrika), USF (Frankrijk) en de VNSG.

Over VNSG
De Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) is sinds 1988 hét platform voor alle SAP-gebruikers in Nederland en Vlaanderen. De VNSG ondersteunt gebruikers van SAP-software bij het verhogen van de toegevoegde waarde van deze software binnen hun organisatie. Enerzijds door het stimuleren en organiseren van kennisuitwisseling, anderzijds door het behartigen van de belangen van SAP-gebruikers richting de SAP-organisatie. De VNSG heeft 30 focusgroepen, een eigen website, een vakblad en diverse nieuwsbrieven. Ook worden er themadagen, bijeenkomsten en een jaarlijks congres georganiseerd. Wereldwijd is de VNSG de oudste SAP-gebruikersvereniging. Met bijna 900 aangesloten organisaties heeft de VNSG procentueel het grootste aantal leden ter wereld.