2de editie van de beurs Ondernemen in Vlaanderen

04/10/2010 18:26

NEW BIZZ PARTNERS N.V.

Op donderdag 14 oktober, vindt de tweede editie van de Beurs "Ondernemen in Vlaanderen" plaats. De beurs wordt georganiseerd in samenwerking met het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie, twee organisaties ter bevordering van het ondernemerschap in Vlaanderen.

Meer dan 130 exposanten, 200 gratis raadplegingen, 50 conferenties en workshops, waaronder de prestigieuze Google University en tientallen bekende gastsprekers zoals Patrick Decuyper (Enfinity) of Serge de Gheldere (klimaatexpert van Al Gore), staan op eenzelfde dag verzameld op 3000 m2 ruimte in Flanders Expo in Gent, met als gemeenschappelijk doel : het ondernemerschap in Vlaanderen in stroomversnelling verder aanwakkeren en doen groeien.

Goed nieuws ! Nadat het aantal startende Vlaamse ondernemers twee jaar lang bleef dalen, lijkt het eerste semester 2010 voor een kentering te hebben gezorgd. Volgens een recent analyse van Unizo steeg het aantal startende ondernemers van januari tot en met juni in Vlaanderen met zelfs 3%. Voor Carine Janssens, Commissaris van de Beurs, kan Ondernemen in Vlaanderen de positieve trend duidelijk helpen voortzetten : "Het potentieel aan Vlaamse creatieve ondernemers is enorm. Getuige hiervan de 2200 bezoekers die we vorig jaar, voor een allereerste editie, over de vloer kregen. Ons streefdoel is dan ook duidelijk : op eenzelfde dag (toekomstige) ondernemers alle nodige hulp, advies en professionele expertise verschaffen zodat ze op het einde van hun bezoek precies weten hoe ze snel, en met de meeste kans op succes, van start kunnen gaan met hun project.

Dag van het Kapitaal, financieringsplatform tijdens de Beurs Ondernemen in Vlaanderen

Een van de struikelblokken voor startende ondernemers blijft vaak het verzamelen van een startkapitaal. BAN Vlaanderen, het Business Angels Netwerk in Vlaanderen en Voka, Vlaams netwerk van Ondernemingen hebben daarom de handen in elkaar geslagen om tijdens de Beurs Ondernemen in Vlaanderen een heus financieringsplatform te kunnen aanbieden onder de noemer "Dag van het Kapitaal".

Iedere ondernemer krijgt op deze manier de mogelijkheid om gratis advies in te winnen en de financieringsmogelijkheden voor zijn of haar bedrijf te ontdekken! "Ondernemers en bedrijven laten heel wat geld liggen waarop ze eigenlijk recht hebben!" bevestigt Reginald Vossen van BAN Vlaanderen/Voka. Kapitaal en extern kapitaal, leningen en achtergestelde leningen, subsidies en andere steunmaatregelen zijn er immers om ondernemers bij te staan in de ontwikkeling, uitbreiding of vernieuwing van hun bedrijf en hun projecten. Verdeeld over het eigen vermogen, vreemd vermogen en de subsidies zijn deze financieringsbronnen echter vaak onvoldoende gekend en blijven ze derhalve onbenut.

Op de dag van het Kapitaal krijgt iedere ondernemer dus de mogelijkheid om gratis advies in te winnen en de financieringsmogelijkheden voor zijn of haar bedrijf te ontdekken.

"To the point"- conferenties en workshops, concrete oplossingen voor actuele problemen

Bedrijfsleiders, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, advocaten, notarissen, consultants en raadgevers,- de beurs Ondernemen in Vlaanderen richt zich tot alle protagonisten van de KMO-wereld.. Hoe breed het doelpubliek, hoe concreet de informatie en expertise die worden aangeboden. Zo staan niet minder dan 50 conferenties en workshops gepland op het programma.

Toekomstgerichte bedrijfstakken zoals Duurzaam Ondernemen en acute actuele problemen zoals de administratieve rompslomp of hoe Winnen in tijden van crisis, zijn een aantal voorbeelden van de onderwerpen die worden behandeld op 14 oktober.

Het grote startersdebat met o.a. Mark Verhagen, stichter en bezieler van de BONGO-bonnen en uitgever, Gitte Tielens, winnares Bizidee 2010, Michel Fockedey, zaakvoerder van het meest natuurlijke schildersbedrijf en Gentse Ondernemer van het Jaar en SOS Idee, eerste hulp voor particulieren met een idee, horen eveneens top de debatten die vast en zeker op een grote belangstelling zullen kunnen rekenen.

Gratis inschrijven via de website

De inschrijving kan gratis via de website van de beurs www.ondernemeninvlaanderen.be. Op dezelfde website kan elke bezoeker ook op voorhand een selectie maken uit alle conferenties en workshops die op de beurs worden aangeboden.

Alles over Franchising

Op dezelfde dag en locatie vindt ook de beurs Franchising & Partnership Vlaanderen, plaats. (Kandidaat) franchisenemers en (kandidaat) franchisegevers krijgen er een unieke kans om, op deze afspraak voor alle Belgische en Internationale formules, nieuwe partners te ontmoeten en hun netwerk in Vlaanderen te ontwikkelen.

- EINDE VAN HET PERSBERICHT -

Praktische informatie :

Inkom 20 ¤ / Gratis mits preregistratie op www.ondernemeninvlaanderen.be

Adres

FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, B-9051 Gent

Datum en openingsuren

Donderdag 14 oktober 2010 van 9u30 tot 19u30

Organisatie :

NewBizz Partners NV

Carine Janssens - Project Manager

Belvédèrestraat

28 B-1050 Brussels

Tél : 02/645.34.82

E-mail : carine@newbizz.be

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel