Politie Limburg-Noord

500-ponder aangetroffen op Kazerneterrein in Blerick


Datum: 14-10-2010
Tijd bericht: 15:51
Plaats: Blerick

Donderdagmiddag werd op de Garnizoenweg, bij het Kazerneterrein, een oud explosief aangetroffen. Het gaat hierbij om een 500-ponder. Het aantreffen van het explosief maakt deel uit van een onderzoek in opdracht van de gemeente naar de aanwezigheid van explosieven, wat al gaande was op het terrein.

Overleg tussen de hulpdiensten en de explosieven-experts wees uit dat het explosief ter plekke onschadelijk wordt gemaakt. Op dit moment is het explosief stabiel. Er is geen gevaar voor omwonenden. Uit voorzorg is echter een straal van 150 meter afgezet. Om er zeker van te zijn dat er niet nog meer explosieven op het terrein liggen zal de komende dagen nog gezocht worden. Als deze zoekactie is afgerond zal het explosief worden ontmanteld. Uiteraard blijft het terrein gedurende die periode bewaakt. De kermis kan vooralsnog veilig doorgang vinden.

Op dit moment werd één gebouw dat dichtbij het explosief staat ontruimd, waarin medewerkers van de gemeenten werken, in totaal gaat het om twaalf personen.

De beste manier waarop het explosief onschadelijk zal worden gemaakt is nog in onderzoek.

(Voorlichting verloopt via piketvoorlichter Noord)