Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

Jongerenloket Westelijke Mijnstreek officieel geopend

Sittard-Geleen, 14 oktober 2010- Vandaag heeft wethouder Berry van Rijswijk het jongerenloket Westelijke Mijnstreek officieel geopend. Bij het jongerenloket kunnen jongeren van 16 tot 27 jaar uit de hele Westelijke Mijnstreek terecht met vragen over hun toekomst op het gebied van scholing en werk. Het Jongerenloket is ontstaan uit de samenwerking tussen het UWV Werkbedrijf Westelijke Mijnstreek, het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek en de afdelingen Werk en Inkomen van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen.

Met het Jongerenloket Westelijke Mijnstreek willen de samenwerkende instanties voorkomen dat jongeren aan hun lot worden overgelaten of thuiszitten zonder werk of school. 'Het voorkomen van jeugdwerkloosheid is een speerpunt in de Westelijke Mijnstreek', geeft wethouder Berry van Rijswijk aan, 'de jeugd is de komende jaren in deze krimpregio immers hard nodig.' Het jongerenloket is een initiatief in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Het Jongerenloket Westelijke Mijnstreek bestaat uit jongerenconsulenten van het Regionaal Bureau Leerplicht, de jongerenwerkcoaches van het UWV en de casemanagers van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein.

Het loket is gevestigd in het UWV Werkbedrijf, aan de Rijksweg Zuid in Sittard.

Jongeren van 16 tot 27 jaar kunnen daar gedurende werkdagen binnenlopen van 9:00 tot 17:00 uur voor vragen over hun toekomst, werk en scholing.
Gemeente Sittard-Geleen