Rechtbank Breda


CZ mag scores borstkankerzorg vanaf 15 oktober publiceren

Breda, 7 oktober 2010 - De voorzieningenrechter van de rechtbank Breda heeft beslist dat zorgverzekeraar CZ over een week, vanaf vrijdag 15 oktober, scores van ziekenhuizen op het terrein van borstkankerzorg mag publiceren. Volgens de rechter staat het CZ vrij om criteria vast te stellen op grond waarvan zij ziekenhuizen al dan niet contracteert. Gelet op de media-aandacht van vorige week, moet CZ de ziekenhuizen wel eerst de gelegenheid geven om op de onderzoeksresultaten te reageren.

CZ heeft de ziekenhuizen op 30 september jl. gevraagd om op de voor de scores gebruikte onderzoekscriteria en -gegevens te reageren. De rechter heeft de ziekenhuizen daarvoor een week de tijd gegeven. CZ moet de komende week de tijd nemen om die reacties te bestuderen en te beoordelen of die nog aanleiding geven om de uitkomst van haar onderzoek voor één of meer ziekenhuizen aan te passen. Op deze wijze handelt CZ volgens de rechter zorgvuldig tegenover de ziekenhuizen.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de onderzoekscriteria en
-gegevens rond borstkankerzorg die CZ aan de ziekenhuizen heeft voorgelegd voldoende feitelijke informatie bevatten om een gemotiveerde inhoudelijke reactie te kunnen geven. Het aantal verrichte operaties, de belangrijkste factor voor de uiteindelijke score, is door de ziekenhuizen eenvoudig te controleren. De verder in de beoordeling van CZ betrokken informatie is ontleend aan Zichtbare Zorg, een database die door de ziekenhuizen zelf wordt gevuld en aan de CQ index, die de uitkomsten van onderzoeken op het terrein van patiënttevredenheid vermeldt. Ook hierop moeten de ziekenhuizen een gemotiveerde reactie kunnen geven. Voor zover bij de beoordeling eigen gegevens van CZ zijn gebruikt, zijn die van zoân ondergeschikte betekenis voor de uiteindelijke score dat informatie daarover achterwege mag blijven.

De Vereniging van samenwerkende algemene ziekenhuizen (SAZ) had vorige week een spoed kort geding aangespannen om de door CZ aangekondigde publicatie op 1 oktober te voorkomen. De voorzieningenrechter had op 30 september ter zitting al mondeling uitgesproken dat CZ de scores over borstkankerzorg op dat moment nog niet mocht publiceren en de bij SAZ aangesloten ziekenhuizen een redelijke termijn moest geven om op de gebruikte onderzoeksgegevens te reageren (zie actualiteit 30 september 2010).

CZ heeft ziekenhuizen voor borstkankerzorg ingedeeld in vier categorieën: âbesteâ, âgoedâ, âmatigâ en âonvoldoendeâ scorende ziekenhuizen. CZ heeft aangekondigd dat zij ziekenhuizen die een âonvoldoendeâ scoren volgend jaar niet meer zal contracteren. Zes ziekenhuizen hebben een âonvoldoendeâ gescoord.

LJ Nummer

BN9701

Zie het origineel
Bron: Rechtbank Breda
Datum actualiteit: 7 oktober 2010