Vrije Universiteit Amsterdam

Functioneren van het autonome zenuwstelsel bij depressie en angststoornissen


* Startdatum: 15-10-2010


* Tijd: 15.45


* Locatie: Aula


* Titel: Autonomic nervous system functioning in major depression and anxiety disorders


* Spreker: C.M.M. Licht


* Promotor: prof.dr. B.W.J.H. Penninx prof.dr. J.C.N. de Geus


* Onderdeel: VU medisch centrum


* Wetenschapsgebied: Medisch


* Evenementtype: Promotie

Uit het onderzoek van Carmilla Licht blijkt dat niet de depressie en angststoornissen zelf een ontregeling van het autonome zenuwstelsel veroorzaken, maar het antidepressivagebruik dat met deze stoornissen gepaard gaat.

Uit onderzoek blijkt dat depressie en angststoornis de kans op hart- en vaataandoeningen vergroten. Over de betrokken mechanismen is echter nog weinig bekend. Meer kennis over onderliggende mechanismen zou directe handvatten kunnen geven voor verbetering van behandeling, patiëntenzorg en prognose. De ontregeling van het autonome zenuwstelsel, dat deel van het zenuwstelsel dat zorg draagt voor alle automatische processen in het lichaam zoals de ademhaling en de hartslag, speelt mogelijk een belangrijke rol in de relatie tussen depressie en angststoornissen en hart- en vaataandoeningen.

Op basis van data van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) onderzocht Licht of de autonome aansturing van het hart, die o.a. te meten is aan de hand van de hartslag en de variatie in hartslag (hartslagvariabiliteit), anders is bij mensen met een depressie of angststoornis dan bij mensen zonder deze stoornissen. Depressieve en angstige mensen die geen antidepressiva gebruiken hebben een hartslag(variabiliteit) vergelijkbaar aan die van gezonde mensen zonder deze stoornissen. Daarentegen heeft het gebruik van klassieke antidepressiva (tricyclische en SNRI's) een duidelijk ongunstig autonoom effect op het hart, waardoor de kans op hart- en vaataandoeningen verhoogd zou kunnen worden. Maar ook het gebruik van moderne antidepressiva (SSRI's) laat dit effect, in mindere mate, zien. Deze effecten bleken wel omkeerbaar; als mensen stopten met het gebruik van antidepressiva keerde de hartslag(variabiliteit) terug naar niveaus van niet-gebruikers.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam