DBC Onderhoud

Hans Simons nieuwe voorzitter RvT DBC-Onderhoud
14-10-2010 14:10

Hans Simons nieuwe voorzitter RvT DBC-Onderhoud Op 15 oktober 2010 gaat de benoeming in van de heer drs. H.J. Simons als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting DBC-Onderhoud.

De huidige voorzitter van de Raad, de heer drs. C. Hoogendoorn, treedt in verband met het aflopen van de statutaire zittingsperiode per dezelfde datum terug.

Â

Hans Simons heeft een brede bestuurlijke ervaring in zowel de gezondheidszorg als daarbuiten. Hij was onder meer staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en wethouder in Rotterdam. Ook was hij bestuurder van het Oosterscheldeziekenhuis te Goes en Zierikzee. De Raad van Toezicht vertrouwt erop dat de heer Simons met zijn achtergrond en deskundigheid eraan zal bijdragen dat DBC-Onderhoud gezaghebbend en kwalitatief hoogwaardig kan blijven functioneren.

Â

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting DBC-Onderhoud zal de heer Simons toezien op de hoofdlijnen van beleid en de externe representatie van DBC-Onderhoud. De Raad vervult tevens een klankbordfunctie voor de directie/het bestuur van de Stichting. Alle leden zitten op persoonlijke titel in de Raad van Toezicht.