NESO China is weer open

15/10/2010 13:34

Stichting Nuffic

Neso China is weer open

Het Netherlands Education Support Office (Neso) China in Beijing is weer open. Het kantoor was sinds 1 juni van dit jaar tijdelijk dicht. De algemeen directeur van de Nuffic, Sander van den Eijnden, en de secretaris-generaal van de China Education Association for International Exchange (CEIAE), Jiang Bo, zetten op vrijdag 15 oktober hun handtekening onder een overeenkomst die de doorstart van Neso China mogelijk maakt. In juni had de Nuffic al een partnerschapsovereenkomst met CEIAE gesloten.

De Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Een van haar taken is de internationale promotie van het Nederlandse hoger onderwijs. Daarvoor heeft de Nuffic in tien landen Netherlands Education Support Offices en Desks (Neso's) opgezet, onder meer ook in China. Op dit moment studeren ruim 5.000 Chinese studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. Daarnaast werken veel Nederlandse en Chinese instellingen samen bij onderzoek en gezamenlijke leerplanontwikkeling.

De China Education Association for International Exchange (CEIAE) functioneert onder de paraplu van het Chinese ministerie van Onderwijs. De organisatie heeft 159 lidinstellingen in het hele land en wil China's modernisering bevorderen door internationale samenwerking in onderwijs en onderzoek. Daarbij staan steeds wederzijdse belangen, onderlinge gelijkwaardigheid en goede betrekkingen voorop.

Takenpakket

Neso China voert een aantal specifieke taken uit. Zo verzorgt het kantoor de generieke Study in Holland-promotie om de mobiliteit van Chinese studenten naar Nederland te bevorderen. Ook verricht Neso China onderwijsmarktonderzoek en -analyse en bevordert de institutionele samenwerking tussen Nederlandse en Chinese universiteiten. Ten slotte ondersteunt Neso China het Netherlands Alumni Network China en andere activiteiten van en voor alumni.

De samenwerking tussen de Nuffic en CEAIE beperkt zich overigens niet tot het Neso-kantoor alleen. Beide organisaties zullen ook kennis over bijvoorbeeld onderwijsvergelijking uitwisselen en elkaar toegang verschaffen tot hun internationale netwerken.

Het Nuffic-kantoor in Den Haag blijft het Nuffic-certificaat (voorheen: Neso-certificaat) voor Chinese studenten afgeven. Dit certificaat is een bewijs van echtheid voor de overlegde graden en diploma's, ook op het gebied van Engelse taalvaardigheid.

Adres

Neso China is sinds de heropening op een nieuwe locatie in het centrum van Beijing gehuisvest:

Room 1006, Tonggang Building, No.2, Huayuan North Street, Xicheng District, 100032 Beijing, P. R. China

Tel: +86-10-66117936/38

Fax: +86-10-66125706

E-mail: info@nesochina.org

Relevante websites zijn:

www.nesochina.org

www.nuffic.nl

http://www.nuffic.nl


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie,