Senternovem

07-10-2010 |

Voorlopig geen nieuwe Energieprestatienorm, aanscherping EPC-eis woningen gaat wel door.

Voorlopig komt er geen nieuwe norm voor het berekenen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor het bouwen van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Dat heeft minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) begin oktober besloten. Gebleken is dat de kwaliteit van de nieuwe norm niet 100 procent goed is.

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) werkt in opdracht van het ministerie van VROM/WWI aan de ontwikkeling van een nieuwe norm. Het NEN heeft 30 september 2010 aangegeven daarvoor nog geruime tijd nodig te hebben.

De nieuwe norm zal EnergiePrestatie Gebouwen (EPG) gaan heten. Op dit moment wordt er gerekend met de
EnergiePrestatie Nieuwbouw (EPN). Zolang er geen nieuwe norm is, wordt er gerekend met deze norm. De aanscherping van de EPC eis voor woningen gaat wel door. Op basis van de EPN waren al kosten- en effectstudies uitgevoerd voor de aanscherping van de EPC van 0,8 naar 0,6. Deze nieuwe EPC- eis wordt per 1 januari 2011 van kracht. Wijzigingsdatum |

15-10-2010