Provincie Overijssel

#Provincie Overijssel

provincie Overijssel

Cultuur in Diepenheim meer ruimte geven door cultuurhistorisch erfgoed een nieuwe bestemming te geven. Dat is het doel van het project KunstWerk in Diepenheim.

Behoud van erfgoed en culturele ontwikkeling


14 oktober 2010

Diepenheim is een veelbezocht stadje in de gemeente Hof van Twente. Het 'stedeke' is onder andere interessant door het rijke cultuurhistorische erfgoed: een molen, tientallen rijksmonumenten zoals kastelen, boerderijen, torens en andere bezienswaardige gebouwen maken Diepenheim tot een toeristische trekpleister. Omdat dit het kleinste stadje van Twente is, wordt Diepenheim ook wel liefkozend 't Stedeke Diepenheim genoemd.

KunstWerk

Cultuur in Diepenheim meer ruimte geven door cultuurhistorisch erfgoed een nieuwe bestemming te geven. Dat is het doel van het project KunstWerk in Diepenheim. Met dit project wordt een cultureel centrum, bestaande uit meerdere panden rondom de voormalige herberg De Pol ontwikkeld. Hier kunnen inwoners, amateurs en professionals elkaar ontmoeten en samenwerken. Meerdere panden worden verbouwd zodat zij geschikt zijn voor culturele doeleinden. Zo wordt het pand van Kunstvereniging Diepenheim verbouwd en worden de oude Maalderij, het diepvrieshuisje en een oude boerderij aangepakt. Maar dit is niet zomaar een verzameling gebouwen... Ze hebben allemaal een bijzondere geschiedenis en daarom moeten zij worden behouden. Deze gebouwen vertellen een eigen verhaal en ademen de geschiedenis van het `stedeke' Diepenheim. Door een nieuwe, culturele bestemming te geven aan dit historische erfgoed wordt er nieuw leven ingeblazen en wordt het op functionele wijze bewaard.

Oude geschiedenis, een nieuwe bestemming

Op 2 juli zijn een aantal `herkenningstekens' geplaatst in en rond Herberg de Pol op de locaties waar het project zichtbaar wordt. Zo zijn er zijn plannen voor een Drawing Centre. Dit is een nationaal centrum voor hedendaagse tekenkunst. Dit initiatief van Kunstvereniging Diepenheim biedt bijvoorbeeld ruimte voor tentoonstellingen, symposia en debatten. Maar ook een modern cultureel centrum met bijbehorende theaterzaal met binnen- en buitenpodia, een theater- en kunstwerkplaats, gastateliers, en een documentatiecentrum zijn onderdeel van de plannen. Het project KunstWerk Diepenheim beperkt zich echter niet binnen vier muren. Er zijn ook plannen om de bijzondere tuinen in Diepenheim, vormgegeven door kunstenaars, uit te breiden met een vlinder- en seringentuin en een wintertuin. Ook het herstel van de Nijenhuizer waterleiding staat op de planning. Dit is een oude watergang die de Stadsbeek en de grachten van het huis Diepenheim vroeger met rivier de Regge verbond.

Overijssel investeert extra

De gemeente Hof van Twente, stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente, Kunstvereniging Diepenheim, stichting KUNSTen op Straat en meerdere lokale verenigingen zijn betrokken bij het project KunstWerk Diepenheim. Dit is een uniek project waarbij erfgoed behouden blijft en gebruikt wordt voor de culturele ontwikkeling van Diepenheim. De provincie Overijssel wil het culturele klimaat in Overijssel versterken en verbeteren. Daarom investeert de provincie vijf miljoen euro extra in dit project. Echter, het project is nog niet gestart en de gemeente Hof van Twente is nog in beraad over de exacte invulling van de betrokken gebouwen. De plannen kunnen dus nog worden bijgesteld. Het project is waarschijnlijk in 2011 gereed.

Wilt u weten waar de provincie Overijssel nog meer in investeert? Kijk dan op www.investereninoverijssel.nl