Gemeente Dantumadeel


Pieter Kooistra en Bokke Dantuma geëerd voor hun heldendaad

Op donderdagmiddag 14 oktober kregen Pieter Kooistra en Bokke Dantuma een heldenpenning uitgereikt door burgemeester Arie Aalberts. Zij ontvingen deze onderscheiding voor het feit dat ze op 16 april 2010 een 77-jarige man uit Feanwâlden gered hebben, nadat deze met zijn scootmobiel van de weg was geraakt en in een sloot in het Bûtefjild was beland. Beide heren hebben door hun kordate optreden, met gevaar voor eigen lijf en goed, erger weten te voorkomen.

Pieter en Bokke werden door hun werkgever Wyger Smits op pad gestuurd om rond 16.00 uur een raam te zetten in het gemeentehuis. Wat zij echter niet wisten, was dat de raadszaal gevuld was met hun familieleden, 'het slachtoffer' en zijn familie en de massaal opgekomen pers. De beide heren dreigden zelf nog even roet in het eten te gooien door iets te vroeg op de afspraak te komen. Gelukkig kon met enige improvisatie worden voorkomen dat de verrassing in het water viel. Om 16.00 uur betraden Pieter en Bokke de raadszaal om zogenaamd te kijken waar het raam gezet moest worden, dit pakte echter even anders uit..

Na een kort woordje van burgemeester Arie Aalberts kregen Pieter en Bokke de bronzen legpenning en een 'Loffelijk Getuigschrift' van de Stichting Carnegie Heldenfonds uitgereikt. Daarna was het tijd voor de welverdiende felicitaties, koffie met iets lekkers en de nodige interviews.

Helden
(Foto`s: Germ Westra)