Gemeente Tilburg

Herinrichting Hoefstraat

Stand van zaken werkzaamheden

Het opknappen van de Hoefstraat is in volle gang. De straat blijft een voorrangsweg en de snelheid van 50 kilometer per uur verandert niet in de nieuwe situatie. In deze brief leest u meer over de herinrichting en de uitvoeringswerkzaamheden. Voorrang Hoefstraat
In een eerder ontwerp stond dat de Hoefstraat na de opknapbeurt geen voorrangsweg meer zou zijn. Bewoners en politie vreesden echter voor gevaarlijke situaties. Busmaatschappij Veolia maakte zich zorgen dat zij niet meer op tijd konden rijden. De gemeente heeft daarom besloten om de voorrangsweg te handhaven. Het ontwerp is aangepast. Ter hoogte van de Korte Hoefstraat, Dapperstraat, Wagenaarstraat en basisschool de Cocon komen zoals gepland verhoogde kruisingsvlakken of een plateau. Bij alle overige zijstraten van de Hoefstraat worden inritconstructies aangelegd.
Snelheid Hoefstraat
Een ander uitgangspunt in het eerdere ontwerp was dat de snelheid in het gebied beperkt zou worden tot 30 km per uur. Een weggebruiker moet in zo'n gebied aan de inrichting gelijk kunnen zien dat hij zich in een gebied bevindt waar een lage snelheid geldt. De Hoefstraat heeft als voorrangsweg met voorrangsregeling en inritconstructies een uitstraling die past bij een 50 km per uur gebied. Bovendien wordt de Hoefstraat in asfalt aangelegd. De gemeente heeft daarom besloten om de maximum toegestane snelheid te houden op 50 km per uur.
Stand van zaken werkzaamheden en uitvoeringsplanning De werkzaamheden in de Hoefstraat zijn eind februari gestart. De eerste drie fases zijn inmiddels gerealiseerd. De werkzaamheden aan het gedeelte van de Hoefstraat tussen het Julianapark en de Wagenaarstraat zijn daarmee afgerond. De laatste fases worden de komende maanden uitgevoerd. Dit zijn opeenvolgend: Het gedeelte Wagneraarstraat/van Alkemadestraat, het gedeelte van Alkemadestraat/van Goorstraat, het gedeelte van Goorstraat/Dapperstraat, het gedeelte Dapperstraat/Rosmolenplein en tot slot het Rosmolenplein (kruising Molenstraat). Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden naar verwachting uiterlijk eind januari 2011 gereed.
Werkzaamheden herstructurering
In de Pietersbuurt en de Bisschoppenbuurt vindt de grootschalige herstructurering GroeseindHoefstraat plaats. De opgeknapte Hoefstraat wordt voor de bouwwerkzaamheden in deze buurten niet als route gebruikt. Het bouwverkeer voor de nieuwbouw van GroeseindHoefstraat maakt gebruik van de route: Ringbaan Oost, Wagenaarstraat (kruising Hoefstraat/ Wagenaarstraat/ Bisschop Janssensstraat), Bisschop Janssensstraat, Bisschop Aelenstraat en andersom. Tijdens de werkzaamheden aan de Hoefstraat blijft de kruising Hoefstraat/ Wagenaarstraat/ Bisschop Janssensstraat toegankelijk voor verkeer. Deze kruising wordt later aangepakt, zodra de nieuwbouw klaar is.