Gemeente Leeuwarden

Project Wijkidee: Leeuwarder Historische Quiz

In welke wijk weten ze het meeste van de geschiedenis van Leeuwarden? Op zaterdag 23 oktober dagen de Leeuwarder wijken elkaar uit op hun historische kennis van stad en wijk in de Leeuwarder Historische Quiz. Inwoners van de gemeente Leeuwarden zijn om 15.45 uur welkom in het Stadhuis om hun wijkpanel aan te moedigen en om als toeschouwer mee te doen aan de quiz. In totaal doen 16 wijken of dorpen mee. Wethouder Thea Koster zal de opening verzorgen.

De presentatie is in handen van Ritsko van Vliet. De jury bestaat uit Ad Fahner en Jesse Wassenaar (Aed Levwerd) en Klaas Zandberg (Historisch Centrum Leeuwarden). De quiz vindt plaats in het kader van de Week van de Leeuwarder geschiedenis, georganiseerd door het HCL. Initiatiefnemer van de quiz is Ymie Tjallingii, voorzitter van het wijkpanel Nijlân. Zij ontving vanuit het project Wijkidee een Wijkwaardebon voor haar idee om de Leeuwarder wijken en dorpen uit te dagen om mee te doen aan een quiz over de historie van Leeuwarden.

Met het project Wijkidee stimuleert de gemeente Leeuwarden de leefbaarheid in de wijken. Bewoners van de wijken kunnen ideeën indienen die het wonen en leven in de wijk prettiger maken. Belangrijke voorwaarde is dat er draagvlak is in de wijk en dat bewoners zelf betrokken zijn bij de uitvoering. Op dit moment werken bewoners van de wijken Camminghaburen, Huizum-West, Bloemenbuurt/Oldelgalileën, Aldlân-Oost, Nylân, Bilgaard en Valeriuskwartier aan de uitvoering van zo'n 70 wijkideeën. Bewoners van Westeinde, Aldlân-West, de Wielenpôlle en de dorpen Wirdum/Swichum starten binnenkort met de uitvoering van zo'n 30 wijkideeën. Voor meer informatie: www.leeuwarden.nl/dossier/wijkidee.