Ingezonden persbericht


Persbericht

-VKA geeft 25 jaar kennis door aan maatschappij-
Ouders en leerlingen in Zoetermeer krijgen les over internetgebruik

Zoetermeer, 18 oktober 2010- Op dinsdag 26 oktober opent burgemeester van Zoetermeer, Jan Waaijer, op basisschool de Oostwijzer, locatie Sumatra 15, de eerste van een reeks Leerling-Ouderavonden die strategisch adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) geeft in haar jubileumjaar. In totaal geeft VKA op tien basisscholen in Zoetermeer Leerling-Ouderavonden over internetgebruik. Vanwege de betrokkenheid van VKA bij de sector onderwijs en de actualiteit van het onderwerp 'internet en veiligheid' heeft VKA ervoor gekozen om ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van VKA, een speciaal programma aan te bieden aan het basisonderwijs in Zoetermeer.

Giving Back
Als overkoepelend thema voor het jubileumjaar is gekozen voor het thema 'Giving back'. VKA is zich -als organisatie werkzaam in de publieke sector- terdege bewust van haar positie in de maatschappij. VKA wil met de tien Leerling-Ouderavonden haar kennis en ervaring inzetten om leerlingen en ouders beter wegwijs te maken in de maatschappij van vandaag. Wim Schimmel, directeur van VKA: 'Hoewel het internetgebruik onder kinderen vrijwel 100% is, zijn thema's als verantwoord internetgebruik en bewustwording van de eigen digitale identiteit niet voor iedereen 'gesneden koek'. Ouders en scholen worstelen soms met het bespreekbaar maken van de valkuilen en gevaren van de moderne media, terwijl kinderen nieuwsgierig zijn naar de nieuwste technologische snufjes en de mogelijkheden om nog meer informatie en beelden uit te wisselen op Hyves, Facebook, Twitter en SMS'.

Leerling-ouderavond over Internet en veiligheid
VKA sluit graag aan op het verantwoordelijkheidsgevoel van docenten en scholen, zonder de ogen te sluiten voor de filosofie van openheid van het internet. Adviseurs van VKA begeleiden de sessies die zich zowel op de leerlingen als op de ouders richten. De sessies moeten de dialoog tussen ouders en kinderen opstarten over verantwoord internetgebruik. Tijdens de sessie wordt de aanzet gegeven tot het benoemen van 'cyberouders' die de scholen op een meer continue basis kunnen helpen met verantwoord internetgebruik. VKA biedt dit programma van tien sessies aan in samenwerking met SIZO, het samenwerkingsverband van 60 scholen in de gemeente Zoetermeer zowel voor PO, VO, MBO als HBO.

Noot voor de redactie,

Ingezonden persbericht