Rechtbank Arnhem


Werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor in bezit hebben kinderporno

Arnhem, 26 oktober 2010 - De Arnhemse rechtbank heeft vandaag een 62-jarige man uit Velp veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast is de man veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 uur.

De officier eiste eerder een gevangenisstraf van negen maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast eiste de officier van justitie een werkstraf van 180 uur.

De rechtbank acht bewezen dat de man in de periode van 1 januari 2003 tot en met 4 december 2007 een gewoonte heeft gemaakt van het in het bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

De rechtbank heeft bij de strafoplegging bepaald dat de man zich tijdens de opgelegde proeftijd moet houden aan wat de reclassering hem opdraagt, ook als dat betekent dat hij zich op gezette tijden moet melden en dat hij een behandeling moet ondergaan bij Kairos. De officier van justitie had dat ook zo voorgesteld.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van meerdere jaren schuldig gemaakt aan het in het bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Dit is een zeer ernstig feit. Bij productie van dergelijke afbeeldingen worden, vaak zeer jonge, kinderen op aangrijpende en soms gruwelijke wijze seksueel misbruikt door volwassenen die hen juist tegen dit soort handelen in bescherming behoren te nemen. Verdachte heeft door het bezit van dergelijke afbeeldingen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van dergelijke verwerpelijke praktijken.

De rechtbank houdt in de strafmaat rekening met de lange periode waarin verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit van kinderporno en dat hij weinig inzicht lijkt te hebben in het verwerpelijke van zijn handelen. Daarnaast rekent de rechtbank het de verdachte zwaar aan dat hij zijn zoon aanwijst als degene die de kinderpornografische afbeeldingen zou hebben gedownload en daarmee niet zelf de volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen.

In het voordeel van de verdachte houdt de rechtbank rekening met het feit dat het om een wat oudere zaak gaat en dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Daarnaast heeft de psycholoog vastgesteld dat verdachte als licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. Om de kans op recidive te voorkomen adviseert de psycholoog begeleiding door de reclassering en een behandeling/begeleiding van Kairos of een soortgelijke instantie.

De rechtbank benadrukt dat de enkele reden dat de rechtbank niet zal overgaan tot het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf erin is gelegen dat het door verdachte gepleegde feit inmiddels wat verouderd is, terwijl dat niet aan verdachte is te wijten en niet is gebleken dat verdachte in de afgelopen jaren opnieuw contacten met politie of justitie heeft gehad. Naar het oordeel van de rechtbank is het bewezenverklaarde feit dermate ernstig dat een forse voorwaardelijke gevangenisstraf en, gezien de overweging om geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, slechts de maximaal op te leggen werkstraf passend en geboden zijn. Ter voorkoming van recidive is de rechtbank van oordeel dat naast reclasseringscontact ook als bijzondere voorwaarde opgenomen dient te worden dat verdachte zich laat behandelen bij Kairos of een soortgelijke instelling.

LJ Nummer

BO1711

Zie het origineel
Bron: Rechtbank Arnhem
Datum actualiteit: 26 oktober 2010 Naar boven