Radboud Universiteit Nijmegen


Europese subsidies voor vijf toponderzoekers

Datum bericht: 18 oktober 2010

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft vijf prestigieuze Europese onderzoeksbeurzen verworven voor startende toponderzoekers (ERC starting grants). Elke onderzoeker ontvangt een subsidie van anderhalf miljoen euro om een eigen onderzoekslijn op te zetten. In totaal zijn er vijfentwintig beurzen toegekend aan onderzoekers van Nederlandse universiteiten.

Met deze vijf gehonoreerde voorstellen heeft de Radboud Universiteit van de Nederlandse universiteiten het grootste aantal Europese beurzen in deze ronde binnengehaald. De vier samenwerkende universiteiten uit Noord en Oost-Nederland ontvingen 13 van de 25 in Nederland toegekende beurzen

Drie van de vijf onderzoekers zijn verbonden aan het Institute for Molecules and Materials, de vierde is universitair docent Engelse letterkunde en de vijfde onderzoekers komt naar het Donders Insitute for Brain, Cognition and Behaviour. De vijf wetenschappers en hun onderzoek op rij:

Kinetics in Soft Molecular Layers - from interstellar ices to polymorph control
Mevrouw dr. H.M. (Herma) Cuppen (Institute for Molecules and Materials), gaat onderzoeken hoe moleculen bewegen in lagen vaste stof en combineert daarvoor expertise uit het kristalgroeionderzoek, de astrofysica en de chemie.

Catalysis at the Nanoscale
Dr. J.A.A.W. (Hans) Elemans (Institute for Molecules and Materials), zal methoden ontwikkelen en toepassen om chemische reacties op een oppervlak te volgen, zeg maar te 'zien' hoe de moleculen reageren.

Femtosecond Laser Control of Spins in Magnetic Materials: from fundamentals to nanoscale dynamics
Dr. A.V. (Aleksey) Kimel Institute for Molecules and Materials) doet onderzoek naar magnetisme. Hij manipuleert magneetvelden met laserlicht en gaat deze techniek verder uitwerken.

Relocated Remembrance: the Great Famine in Irish (Diaspora) Fiction, 1847-1921
Mevrouw dr. M.C.M. (Marguérite) Corporaal (Institute for Historical, Literacy and Cultural Studies) gaat onderzoek doen naar het 'cultureel geheugen' van de hongersnood van 1845-1849 in de Ierse literatuur en de Ierse diasporaliteratuur (van Ierse schrijvers buiten Ierland), verschenen tussen 1847 en 1921.

From neurons to behavior: context and representation Dr. C.F. (Christian) Doeller, binnenkort werkzaam bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, gaat onderzoek doen naar neuronen en gedrag.

Helft van de onderzoeksbeurzen voor universiteiten uit Noord- en Oost-Nederland
De vier universiteiten in Noord- en Oost-Nederland bundelen hun krachten om een stimulans te geven aan de kenniseconomie in Noord- en Oost-Nederland en zich ook in Europees verband beter te kunnen profileren. Samen hebben de vier universiteiten dertien van de vijfentwintig ERC starting grants binnengehaald. Deze toekenning vormt een goede impuls voor de bestaande kwaliteit van het onderzoek van deze vier universiteiten en voor hun onderlinge samenwerking. In totaal heeft de Europese onderzoeksraad 427 beurzen toegekend voor een totaalbedrag van 580 miljoen euro.