GroenLinks AmersfoortStatenfractie GroenLinks op werkbezoek in Amersfoort

Op 26 oktober ging de Statenfractie op werkbezoek bij de gemeente Amersfoort. Samen met enkele leden van de lokale GroenLinks-fractie werd het herfstige Park Randenbroek bezocht en de saneringslocatie Elizabeth Ziekenhuis. Hierna was er op het stadhuis een informatief gesprek met de wethouders Sebastiaan van 't Erve (GroenLinks) en Mirjam Barendregt (D66) over groen rond de stad, binnenstedelijke vernieuwing, bedrijventerreinen en cultuur.

Fractievoorzitter Hiske Land van GroenLinks Amersfoort had voor de Statenfractie een excursie georganiseerd naar Park Randenbroek onder begeleiding van 3 gidsen van de stichting Heiligenbergerbeekdal. Enthousiast vertelden zij over de afwatering, de heuvelvorming, de historische ontwikkelingen van het park en de plannen om het terrein van het Elizabeth Ziekenhuis bij het park te betrekken. Daarbij werd de nadruk gelegd op natuurbeleving, onthaasting en het genieten van de natuur. De potentie van het park om een stevige bijdrage te leveren aan de EHS als verbindingszone voor de Heiligenbergerbeek werd eveneens aangehaald.

In het gesprek met de wethouders bleek dat er met betrekking tot 'groen rond de stad' (RodS) al veel projecten zijn opgestart. In het nieuwe collegeplan staat de ambitie om Park Randenbroek uit te breiden met het terrein van het Elizabeth Ziekenhuis - hiervoor wordt aan een nieuw bestemmingsplan gewerkt. Samen met de provincie wordt gewerkt aan het groen houden van het Eemgebied, het project Bloeidaal / De Schammer en een groenbuffer richting nationaal landschap Arkemheen (-Eemland) in Vathorst-Noord.

Met de huidige bezuinigingen en het wegvallen van gelden uit onder andere het Grotestedenbeleid (GSB) en de Agenda Vitaal Platteland (AVP) wordt vooral de financiering van toekomstige projecten een probleem voor de gemeente Amersfoort. De herstructurering van bedrijventerreinen
- een zeer kostbare zaak i.v.m. sanering e.d. - op de korte termijn onhaalbaar, aldus de wethouders. Desondanks gaven de beide wethouders aan open te staan voor initiatieven als de transformatie naar studentenwoningen. Daarbij moet het initiatief wel primair uit de projectontwikkelaars- en ondernemershoek komen.

Een inspirerend voorbeeld van binnenstedelijke vernieuwing binnen Amersfoort is de mogelijkheid voor startende ondernemers om een bedrijfje te beginnen in hiervoor speciaal gerenoveerde garageboxen. Op deze wijze hopen gemeente en samenwerkende corporaties de leefbaarheid van en levendigheid in de wijken te vergroten.

Tot slot kwam nog de culturele samenwerking aan bod, in de vorm van de Vrede van Utrecht. De wethouders benadrukten in het kader van Utrecht Culturele Hoofdstad 2018 vanuit het eigen unieke karakter van de stad Amersfoort aan te willen sluiten op het culturele programma.