Gemeente Hoogeveen

De nieuwe P+R is klaar!

Het nieuwe parkeerterrein bij het station is gereed. Op woensdag 27 oktober is het gehele parkeerterrein, van in totaal 368 plaatsen, in gebruik genomen en kan daar geparkeerd worden. Het eerste deel kwam al in mei beschikbaar.

De P+R is nu nog alleen bereikbaar via het Stationsplein. Er wordt namelijk nog hard gewerkt aan de aansluiting van de Griendtsveenweg op de Crerarstraat. Als dit gereed is, zijn de P+R en de fietsenstallingen niet alleen vanaf het Stationsplein, maar ook vanaf de Verlengde Griendtsveenweg bereikbaar. Ook wordt de komende tijd het nodige groen aangeplant op en rond het P+R terrein.

De aanleg van de nieuwe P+R is een gezamenlijk project van gemeente, NS en ProRail. Met afronding van de P+R is er een verdubbeling van het aantal plaatsen gerealiseerd. Ook de bereikbaarheid van het station en het uiterlijk van het gebied zullen de komende tijd sterk verbeteren.