Provincie Noord-Brabant

Notulen

PERSBERICHT

's-Hertogenbosch, 27 oktober 2010

Toekenning Brabant Bokalen 20010

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft de Brabant Bokalen 2010 toegekend.

De Brabant Bokaal is een eerbetoon van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden.

De heer W. van de Donk, commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, reikt de Brabant Bokaal 2010 op 22 november a.s. om 16.30 uur uit aan:

Pien Storm van Leeuwen-Hoogland, Chaam voor de unieke en inspirerende wijze waarop zij in uiteenlopende projecten geschiedenis, poëzie, muziek, beeldende kunst, natuur en monumenten met elkaar verbindt.

Jo Timmermans, 's-Hertogenbosch voor zijn inzet voor cultuur in brede zin en zijn creatieve en enthousiasmerende aanpak bij de realisering van het Jheronimus Bosch Art Center.

Theo Wouters, Etten-Leur voor zijn jarenlange spilfunctie in het muzikale en culturele leven van Etten-Leur en zijn bijzondere verdiensten voor de amateurkunst in de provincie.


De Brabant Bokaal werd in 2008 voor de eerste keer uitgereikt.
Deze is vervaardigd door de Brabantse kunstenaar Eelco Veenman.


---