Gemeente Sittard-GeleenICT-samenwerking Maastricht en Sittard-Geleen

Sittard-Geleen, 27 oktober 2010 - De wethouders Jim JJanssen en Pieter Meekels van respectievelijk Maastricht en Sittard-Geleen hebben vandaag het contract getekend waarin staat dat beide gemeenten gaan samenwerken op het gebied van digitale dienstverlening.

Deze samenwerking krijgt vorm op vier terreinen:


- samenwerking op het terrein van ICT (kennis en kunde delen)


- het gelijktrekken van de ICT-architectuur (identieke ICT hard- en software)


- samen inkopen en aanbestedingen


- samen de dienstverlening moderniseren op basis van de landelijke ontwikkelingen

,,Dit is een concreet voorbeeld van regionale samenwerking,' zei wethouder Jim Janssen van Maastricht. ,,Er wordt veel over dit soort samenwerking gesproken. Sittard-Geleen en Maastricht brengen die samenwerking in de praktijk.'

Volgens zijn collega Pieter Meekels is deze gemeentelijke samenwerking een eerste stap op weg naar de vorming van een regionaal bedrijf dat ICT en dienstverlening voor gemeenten kan verzorgen. ,,Als we dat regionaal bedrijf oprichten, dan kunnen nog meer gemeenten profiteren van de (financiële) voordelen van samenwerken.'

De samenwerking tussen Maastricht en Sittard-Geleen krijgt voor het eerst concreet vorm als eind dit jaar beide gemeenten een gezamenlijke Europese aanbesteding starten voor een mantelovereenkomst voor de aanschaf van computerapparatuur, software en de implementatie ervan voor de komende 4 jaar. Naar verwachting wordt door schaalvoordelen en lagere beheerkosten een kostenreductie gerealiseerd en wordt daarmee een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke bezuinigingsoperaties.

Ook zijn de deelnemende gemeenten beter voorbereid op relevante landelijke ontwikkelingen (wet- en regelgeving) en op de ontwikkelingen die een meer directe relatie hebben tot de bedrijfsvoeringvraagstukken en de onderliggende techniek. Als voornaamste doel geldt, dat de ICT-dienstverlening en ICT-kwaliteit van beide gemeenten op een hoger plan komen tegen zo laag mogelijke kosten.

Eerdere samenwerking tussen beide gemeenten op het gebied van de inhuur van ICT dienstverleners (oktober 2009) heeft een goed fundament gelegd voor een intensivering van samenwerking zoals nu vastgelegd in deze intentieverklaring.

Fotobijschrift: Wethouder Jim Janssen van Maastricht (l) en zijn college Pieter Meekels (Sittard-Geleen) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst op het gebied van ICT en dienstverlening. Foto Ermindo Armino


---