Gemeente Alphen aan den Rijn


Tijdelijke accomodatie voor stichting Kaju Putih

Het college van B&W gaat aan de gemeenteraad voorstellen om het huidige gebouw van te vervangen voor een tijdelijk gebouw. Het tijdelijke gebouw blijft drie jaar staan. Die tijd is nodig om een definitieve multifunctionele accommodatie voor de bomenbuurt te ontwerpen en te bouwen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de tijdelijke voorziening, door het beschikbaar stellen van de financiële middelen.

Stichting Kaju Putih is de enige gebruiker van het huidige pand. Het tijdelijke pand krijgt direct een multifunctioneel karakter. In een multifunctionele accommodatie delen meerdere gebruikers de verschillende ruimtes in een pand en kunnen dus meer organisaties in het pand terecht. De activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op wat de wijkbewoners willen.

Michel du Chatinier, verantwoordelijk wethouder: Door de tijdelijke voorziening al multifunctioneel in te richten, verloopt de groei naar een nieuw gebouw voor de hele buurt sneller en gemakkelijker. We hebben met Kaju Putih wel afgesproken dat zij zowel in het tijdelijke gebouw als in de nieuwbouw ruimte krijgen voor hun cultuurspecifieke activiteiten. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de traditionele gebruiken rondom bijvoorbeeld een huwelijk of een belijdenis. Constance Sitanala, bestuurslid van Stichting Kaju Putih, verheugt zich op de nieuwe huisvesting. We zijn blij met dit voorstel. De kogel is door de kerk.

Hoe nu verder?
De gemeenteraad beslist over de financiële middelen voor het plaatsen van de tijdelijke voorziening. Daarna moeten er vergunningen worden aangevraagd voor het slopen van het huidige pand en het plaatsen van de tijdelijke voorziening. De gemeente gaat samen met de buurt en Stichting Kaju Putih de inrichting van het tijdelijke pand verder uitwerken.

Welzijnsaccommodatiebeleid
Op 28 mei 2009 is het welzijnsaccommodatiebeleid vastgesteld. Het welzijnsaccommodatiebeleid is bedoeld om zoveel mogelijk bewoners te laten kennismaken met een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten. Met dit plan wil de gemeente zorgen voor een evenwichtige spreiding van buurtactiviteiten en voorzieningen, waarbij de welzijnsaccommodaties zo effectief en efficiënt mogelijk worden gebruikt.

© Gemeente

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA

Alphen aan den Rijn