Gemeente Laren

Sluiting zwembad De Biezem op 1 september 2011

30-09-2010 11:31

De sluiting is onderdeel van een pakket aan bezuinigingsmaatregelen waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet, ten gevolge van een omvangrijke rijksbezuiniging die Laren treft.

Sluiting van het huidige bad was al voorzien uiterlijk per 1 januari 2013. Instandhouding van het huidige bad werd al niet meer verantwoord geacht, vanwege de omvang van de investeringen die daartoe gepleegd zouden moeten worden. Als alternatief is recent een oriëntatie ingezet op een in BEL-verband en samen met de gemeenten Blaricum en Eemnes en eventueel ook commerciële marktpartijen te ontwikkelen zwemvoorziening op een nader te bepalen locatie binnen de BEL-gemeenten. De omvang van de door de gemeente Laren noodzakelijk door te voeren bezuinigingen van ruim EUR 1.000.000,- structureel op jaarbasis maakt dat het college het op dit moment niet meer verantwoord acht om de exploitatie van het huidige bad voort te zetten tot 2013. Het college ziet daarom geen andere keus dan de gemeenteraad voor te stellen om de exploitatiesubsidie aan het zwembad van EUR 650.000,-met ingang van 2011 te beëindigen.

Besluitvorming door de gemeenteraad over de begroting en de daarbij door te voeren bezuinigingen vindt plaats op 5 november a.s. Indien de raad de voorstellen van het college overneemt, volgt sluiting van het zwembad per uiterlijk 1 september 2011.

De exploitatie en het beheer van het zwembad is in handen van de Stichting binnensportaccommodaties Laren. Sluiting van het bad heeft helaas ook gevolgen voor het personeel dat bij het zwembad werkzaam is. Deze mensen zullen ontslag krijgen wegens reorganisatie. Voor het (gemeentelijke) personeel wordt op korte termijn een Sociaal Statuut en een Reïntegratieplan opgesteld dat zodra mogelijk wordt besproken met het personeel, de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg. Hierin staat onder andere dat de gemeente zich samen met de betreffende medewerkers zal inspannen om een nieuwe baan te vinden. Het gaat om in totaal 24 mensen. Daarvan zijn er 11 in dienst van de gemeente Laren. De stichting heeft zelf 13 mensen in dienst, waarvan 9 oproepkrachten.

Het personeel van het zwembad is donderdagavond 30 september jl. op de hoogte gebracht.