Gemeente Lelystad

Programmaraad Zuidoost Flevoland zoekt Lelystads lid

Donderdag 28 oktober 2010

De Programmaraad Zuidoost Flevoland zoekt een nieuw lid in de gmeente Lelystad. De Programmaraad adviseert UPC over het basispakket radiozenders en het basispakket tv-zenders voor analoge doorgifte.

Acht vergaderingen per jaar

Om tot een keuze te komen, worden de zenders uitgenodigd een presentatie te geven. Vervolgens stelt de Raad een conceptadvies op, dat wordt gepubliceerd. Na enkele weken volgt dan een definitief advies. In totaal vergadert de Programmaraad jaarlijks acht keer.

Afspiegeling van bevolking

De Programmaraad hoort een afspiegeling te zijn van de bevolking. Daarom worden met name jongeren en personen van allochtone afkomst verzocht om zich aan te melden. Leden van de gemeenteraad mogen geen lid zijn van een Programmaraad. Ook mensen die werken bij een omroep of kabelmaatschappij niet. Verder is een vereiste dat de leden in de gemeente wonen, die hen aanstelt en dat zij beschikken over een kabelaansluiting (van UPC in dit geval).

Advies over doorgifte zenders

De Programmaraad adviseert UPC over doorgifte van zenders in het gebied Almere, Lelystad, Dronten en Zeewolde. De leden worden door de betreffende gemeenten aangesteld. Meer informatie over de Programmaraad is te vinden op de website van de Programmaraad. Ja