Kroon op het werk

Werkwijzer Tijd voor scholing

Begin dit jaar presenteerde de Raad voor Werk en Inkomen de Werkwijzer `Tijd voor scholing'. Deze werkwijzer bevat praktische tips en suggesties over scholing van werknemers voor werkgevers, OR-en en pvt-en, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden. De Werkwijzer is positief ontvangen en vele malen gedownload van de RWI-website. De website is nu uitgebreid met een brochure gericht op individuele werknemers: `Leren als je werkt'. Hierin staan praktische tips voor werknemers die aan de slag willen met scholing, maar nog niet zo goed weten hoe en wat.

De brochure bevat een stappenplan met antwoorden op vragen als `Is het goed als ik weer ga leren?', `Wat ga ik leren, waar en hoe?' en `Hoe regel ik de betaling?'. Werknemers die iets willen met scholing kunnen met deze brochure hopelijk een aantal concrete stappen zetten. Werkwijzer en brochure zijn te vinden op www.rwi.nl/tijdvoorscholing.