Gemeente Eindhoven

600.000 euro voor jongeren zonder startkwalificatie

Op 27 oktober jl. is de regeling `Arbeidsmobiliteit Jeugd' ingegaan. Een subsidieregeling voor met name technische sectoren, industrie en de bouw, met als doel jongeren zonder startkwalificatie aan het werk te krijgen en te houden in de Brainport Regio Zuidoost Brabant.

De regeling Arbeidsmobiliteit Jeugd is onderdeel van het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid (**) dat in 2009 startte en gefinancierd wordt vanuit de zogenaamde Klijnsmagelden. Doel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid was: de verwachtte verdubbeling van 2.200 werkloze jongeren in 2009 naar 4.400 in 2010 voorkomen.

Extra aandacht blijft noodzakelijk

Intussen zijn vanuit het actieplan 20 projecten geïnitieerd, waarvan er nu nog 14 actief zijn. In de eerste acht maanden van 2010 zijn in totaal bijna 2500 jongeren op een baan geplaatst en ca. 1700 jongeren op een leerwerkbaan. Hiermee is de jeugdwerkloosheid weer bijna op het niveau van voor de crisis (nu ca. 2.650). Maar "Hoewel het de goede kant op gaat met de jeugdwerkloosheid, zijn extra inspanningen om jongeren aan een baan te helpen of te scholen nog altijd nodig", aldus wethouder Henk Brink van de gemeente Eindhoven, tevens coördinerend wethouder voor het regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid. "Er zijn nog altijd veel jongeren zonder baan, stage of opleiding. Vooral jongeren zonder startkwalificatie en dus met weinig kansen, verdienen onze bijzondere aandacht. Daarom is deze nieuwe regeling in het leven geroepen."

Budget

Een budget van EUR 600.000 is beschikbaar gesteld voor de regeling Arbeidsmobiliteit Jeugd, die wordt uitgevoerd door Brainport Development n.v. Uitzendorganisaties, MKB-bedrijven en opleidingsbedrijven in de bouwsector die leer-werkplekken aanbieden aan jongeren zonder startkwalificatie, ontvangen hiervoor een subsidie van EUR 4000 per jongere. In totaal kunnen vanuit de regeling dus 150 jongeren aan een baan en opleiding geholpen worden.


** Begin 2009 heeft de Taskforce Arbeidsmobiliteit de Actieplannen Arbeidsmobiliteit Zuidoost Brabant en het Actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld met het doel de arbeidsmarkt in Zuidoost Brabant te stimuleren. Het Actieplan Arbeidsmobiliteit bundelt regionale initiatieven om de arbeidsmobiliteit op de korte termijn te verbeteren en de effecten van de crisis op te vangen. Het plan heeft ook een functie voor de langere termijn: het inzichtelijk maken en opvangen van de tekorten die ontstaan wanneer de vergrijzing en ontgroening doorzetten na 2011. Samenwerkingspartners zijn het SRE, Stichting Brainport Development, het UWV WERKbedrijf, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, kenniscentra, en sociale en jongerenpartners.