Ingezonden persbericht


Authentieke uitstraling van de huizen is behouden

Wooncompagnie vernieuwt de daken

bij zeven woningen op Marken

|Nieuwe dakpannen, met dezelfde authentieke uitstraling. Dat was het |
|uitgangspunt bij het vernieuwen van de daken van zeven woningen aan |
|de Kerkbuurt op Marken. De afgelopen maand heeft Wooncompagnie    |
|onderhoud gepleegd aan de beeldbepalende woningen en gezien de    |
|regelgeving én bereikbaarheid van het oude Marken was dit geen    |
|eenvoudige klus. Het resultaat mag er echter zijn: de woningen    |
|beschikken over nieuwe daken én hebben de authentieke uitstraling  |
|behouden.                              |
|                                   |
|Bij de zeven woningen aan de Kerkbuurt zijn de daklatten (panlatten |
|en tengels) en dakpannen verwijderd. Vervolgens is dakfolie     |
|aangebracht en zijn nieuwe daklatten geplaats. De daken zijn daarna |
|voorzien van rode Oude Holle dakpannen die qua vorm, kleur en aanzien|
|overeenkomen met de oorspronkelijke pannen. De nokvorsten van de   |
|woningen zijn, net zoals in de oude situatie, in specie gelegd. Naast|
|het vernieuwen van de daken is bij enkele woningen ook recentelijk  |
|het schilderwerk aangepakt.                     |
|                                   |
|Historische karakter                         |
|Wooncompagnie heeft bij de voorbereiding van de werkzaamheden    |
|veelvuldig contact gehad met de afdeling Monumentenzorg van de    |
|gemeente Waterland. Vanwege het historische karakter van het oude  |
|Marken geldt er een strenge regelgeving, die ervoor moet zorgen dat |
|de huizen hun beeldbepalende uitstraling behouden.          |
|                                   |
|Geen vrachtwagens of vuilcontainers.                 |
|Niet alleen de regelgeving vroeg om speciale aandacht, ook de    |
|uitvoering van de werkzaamheden kende obstakels. Zo was er een    |
|logistiek probleem. De straten van het oude Marken zijn namelijk niet|
|geschikt voor vrachtvervoer en dus moesten alle benodigde      |
|bouwmaterialen in fases naar de huizen worden getransporteerd. Om  |
|diezelfde reden konden er eveneens geen vuilcontainers voor de    |
|woningen worden geplaatst, waardoor ook de afvoer van materialen   |
|gefaseerd moest plaatsvinden.                    |
|                                   |
|De bewoners van de betreffende huizen zijn erg tevreden met het feit |
|dat zij weer goed 'onder de pannen' zijn. Het is de bedoeling dat  |
|Wooncompagnie in de toekomst de daken van meer woningen op Marken  |
|vernieuwt.                              |