Gemeente Krimpen aan den IJssel

* Welkom bij de raadsvergadering op 11 november! Welkom bij de raadsvergadering op 11 november!

Op donderdag 11 november vanaf 9.30 uur behandelt de gemeenteraad de Begroting 2011. Tijdens deze openbare vergadering geven de verschillende fracties uit de gemeenteraad een korte toelichting op de Algemene Beschouwingen. De beschouwingen geven de richting aan voor het handelen van het gemeentebestuur voor de komende vier jaar. Ook worden tijdens deze vergadering alle reacties van Krimpense inwoners en organisaties uit de hoorzitting van 25 oktober meegenomen. U bent van harte uitgenodigd om op 11 november aanwezig te zijn!

Begrotingsbehandeling

Vanaf 9.45 uur krijgen alle negen fracties van de politieke partijen in de raad de gelegenheid om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Elke fractie heeft een spreektijd van tien minuten. Daarna is het college aan de beurt. In vier keer 15 minuten geven de collegeleden antwoord op vragen uit de gemeenteraad. Dit duurt tot 12.30 uur. Na een schorsing gaat de vergadering om 14.15 uur weer verder. Tot 16.00 uur zijn fractieleden aan het woord: weer hebben zij tien minuten de tijd voor hun standpunten. Vervolgens hebben de collegeleden ieder tien minuten de tijd voor hun repliek. Tussen 17.15 en 17.45 uur kunnen er moties en amendementen worden ingediend, waarna de begroting wordt vastgesteld.
De conceptbegroting 2011 is te vinden op www.krimpenaandenijssel.nl of in te zien bij het Publiekscentrum in het raadhuis.

Reguliere raadsvergadering

Van 17.45 tot 18.45 uur volgt de reguliere raadsvergadering. De agendapunten voor deze vergadering worden op 10 november gepubliceerd. U kunt ook kijken op:
www.krimpenaandenijssel.nl/gemeente/gemeenteraad/vergaderschema

Gerelateerde dossiers


* EMK-terrein EMK-terrein

* Stormpolder Stormpolder

Raadhuisplein 2
Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel (0180) 540655
gemeente@krimpenaandenijssel.nlgemeente@
krimpenaandenijssel.nl